Hälsa & behandling

Det finns idag så bra behandlingar mot hiv att virusmängden når knappt mätbara nivåer. Tillgången på läkemedel mot hiv har ökat kraftigt de senaste 10 åren. De moderna hivläkemedel som används idag är mycket effektiva och har i regel inga eller endast lindriga och oftast övergående biverkningar. För att bromsa virusproduktionen på bästa sätt så får du en kombination av flera olika antivirala läkemedel. Världshälsoorganisationen, WHO, rekommenderar att hivbehandling ska påbörjas mycket tidigare än förut och för vissa grupper gärna direkt efter att hivdiagnosen ställs. Det är läkarens uppgift att hitta den kombination av medicinering som passar just dig bäst.

Sköt om dig

Att sköta om sig själv och sin hälsa är viktigt för alla för att få en högre livskvalitet, oavsett hivstatus. Det som är bra för människor utan hiv är extra bra för människor som lever med hiv. Regelbunden träning och sunda matvanor hjälper dig att må bättre både fysiskt och psykiskt. Att sluta röka är särskilt viktigt eftersom hivpositiva kan vara mer utsatta för luftrörsbesvär, blodproppar och lungcancer.
Sluta-röka-linjen

Vaccinering för hivpositiva

Enligt socialstyrelsens rekommendationer ska den som är hivpositiv
vaccinera sig mot pneumokocker. Socialstyrelsen anser också att ”det är bra” om den som är hivpositiv vaccinerar sig mot tuberkulos. Du kan vaccinera dig mot säsongsinfluensavirus. Hiv nämns inte specifikt när det gäller rekommendationer, prata med din läkare för att se om hen tycker att just du ska vaccinera dig.

Patienträttigheter för hivpositiva

Från första januari 2003 gäller möjligheten att söka vård i alla landsting i hela landet. Det betyder att du inte behöver gå till närmaste läkare utan kan välja själv vem du vill ska behandla dig. På många håll i landet finns olika alternativ när det gäller val av vårdcentral. Läs mer på ditt landstings hemsida.

Kostnadsfri vård

Patienter med en konstaterad eller misstänkt allmänfarlig sjukdom, exempelvis hiv, har rätt till kostnadsfria läkemedel samt kostnadsfri undersökning, vård och behandling. I samband med förskrivning av läkemedel eller besök för undersökning, vård eller behandling ska den behandlande läkaren pröva om patienten har rätt till kostnadsfrihet enligt smittskyddslagen (2004:168).

Tandvård för hivpositiva

Du som inte har några symtom kan behandlas i den allmänna eller privata tandvården enligt gällande policy. Har du däremot symtom av din sjukdom kan du bli remitterad vidare till någon av folktandvårdens mottagningar för infektionstandvård. Här kan du få konsultation, behandling av förändringar i munslemhinnan eller fullständig tandvård.

Psykolog

Är du hivpositiv och har psykiska problem sammankopplade med din hivinfektion så kan du få behandling hos psykolog, kurator eller terapeut kostnadsfritt. Din läkare kan ge dig en remiss.

Du är alltid, oavsett vad du vill prata om, välkommen att vända dig till oss på Noaks Ark.

Noaks Ark Riks

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Säkra svar om hiv

Du kan anonymt vända dig till vår rådgivning och ställa vilka frågor du vill som rör hiv eller andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar. Samtalet registreras inte på din telefonräkning.

Vi som sitter vid telefonerna har över 30-års erfarenhet av att arbeta med hiv. Vi finns för dig helgfria vardagar mellan 10 och 12. Allmänna frågor om hiv kan också ställas till direkt@noaksark.org.

Stäng

PRENUMERERA PÅ NYHETSBREV


Avbryt