Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

För dig

Oavsett om du vill veta mer om hiv som privatperson eller i ditt yrkesliv, få hjälp och stöd, hivtesta dig, träffa andra i liknande situation eller bara ta del av en trygg miljö – vi finns för dig. I tre decennier har vi samlat kunskap och erfarenhet under ett och samma tak och varit engagerade såväl lokalt som globalt. Vi kan hiv. Ända sedan starten 1986 har arbetet utvecklats tillsammans med människor med hiv och deras närstående, och integrerat stöd med kunskap.

För dig som vill veta mer om hiv finns informationsmaterial på olika språk och ett brett utbud av kurser och föreläsningar. Vi ger också skräddarsydda utbildningar och handledning speciellt anpassad för yrkesverksamma inom olika områden. Vi är uppdaterade på hivforskningen för att du ska kunna lita på att den information du får från oss är korrekt och nyanserad.

För dig som lever med hiv eller är närstående anordnar vi regelbundet luncher, middagar, utflykter, temakvällar och andra aktiviteter. Vi kan erbjuda kognitiv psykoterapi, ge rådgivning via telefon eller enskilda samtal, vi kan även hjälpa till med kontakter inom vården, Försäkringskassan och andra myndigheter.

På flera av våra Noaks Ark-föreningar kan du också snabbtesta dig. Självklart erbjuder vi dig också stöd och råd såväl före som efter testet.

Vad vi än gör, vem vi än arbetar med är kunskap och stöd våra viktigaste verktyg. Vi finns för dig, för att människor med hiv och närstående ska kunna leva ett fullgott liv med hiv, och för att minska spridningen av hiv.

Läs mer