Välkommen till oss på Noaks Ark Östergötland.

Vi hjälper alla människor som lever med hiv, är närstående till någon som har hiv eller har behov av att prata om hiv och få mer information. Vi som jobbar här har alla lång erfarenhet av viruset. Vi arbetar i hela Östergötland med att erbjuda psykosociala aktiviteter för de som lever med hiv och anhöriga. Vi erbjuder även psykoterapi med kognitiv inriktning.

En annan del av arbetet är att med informationshöjande insatser till verksamheter och allmänheten öka kunskapen om hur det är att leva med hiv idag.

Vill du veta mer om oss? Ring 070-4445843 eller mejla.

Registrera dig för att få veta mer