Välkommen till oss på Noaks Ark Östergötland.

På grund av covid-19 har vi valt att ställa in våra aktiviteter. Men vi finns på för dig om du behöver prata om hiv. Möten sker i digital form eller utomhus. Testmottagningen fortsätter som tidigare med drop-in, dock ser vi till att hålla ett begränsat antal personer i väntrummet.

Vi hjälper alla människor som lever med hiv, är närstående till någon som har hiv eller har behov av att prata om hiv och få mer information. Vi som jobbar här har alla lång erfarenhet av viruset. Vi arbetar i hela Östergötland med att erbjuda psykosociala aktiviteter för de som lever med hiv och anhöriga. Vi erbjuder även psykoterapi med kognitiv inriktning.

En annan del av arbetet är att med informationshöjande insatser till verksamheter och allmänheten öka kunskapen om hur det är att leva med hiv idag.

Vill du veta mer om oss? Ring 070-4445843 eller mejla.

Registrera dig för att få veta mer