Personuppgiftspolicy

Vi har stor respekt för allas integritet – personer som lever med hiv, våra närstående och alla som stödjer vår verksamhet. Här kan du läsa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Riksförbundet Noaks Ark med organisationsnummer 802452-1786 på Eriksbergsgatan 46 i Stockholm, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Det är bara behörig personal på Noaks Ark (och viss supportpersonal) som kan se och ta del av registrerade uppgifter. Det är bara personer som behöver uppgifterna för att kunna utföra sitt arbete som får behörighet till uppgifterna. Vi sparar enbart relevant information för just det ändamål som det ska användas till, empelvis statistik för att veta om vi behöver ändra vår tillgänglighet på telefon eller för besök. Då kan inte enskilda personer identifieras. I våra register finns inga känsliga uppgifter registrerade så som hälsotillstånd, sexualitet eller etnicitet. Vi sparar inte uppgifter som vi inte behöver.

All hantering av personuppgifter styrs utifrån gällande personuppgiftslagstiftning enligt den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som trädde i kraft 25 maj 2018.

Frågor och svar

När samlar vi in dina personuppgifter?

Vi sparar bara relevanta uppgifter för ett specifikt ändamål. Det betyder att vi exempelvis sparar uppgifter när du skänker en gåva, anmäler dig till nyhetsbrev eller en utbildning. Vissa uppgifter sparar vi exempelvis statistik när du besöker våra digitala kanaler såsom noaksark.org och sociala medier.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar bara in de uppgifter som är relevanta för ändamålet. Det är exempelvis bara namn och mailadress om du anmäler dig till ett nyhetsbrev. För utbildningar sparar vi även adress, telefon nummer och om du eventuellt har någon allergi. Om du skänker pengar till oss (och inte vill vara anonym) sparar vi namn, adress, födelsedatum, epost, telefonnummer och uppgifter om gåvan. Det gör vi för att vi gärna vill kunna tacka för gåvor och hålla dig uppdaterad om hur vi arbetar. Vill man ge pengar varje månad sparar vi endast de uppgifter som banken kräver för att kunna utföra dragningen. Dessa uppgifter får vi endast när du har lämnat ditt medgivande.

När du besöker våra digitala kanaler, exempelvis noaksark.org och sociala medier samlar vi in kommunikationsdata, typ av enhet, operativsystem, region, språkinställning och webbläsare som används. Dessutom samlar vi in tid och längd för besöket samt interaktionen som gjordes, för att vi ska kunna utveckla vårt arbete till att på bästa sätt möta de behov som finns.

Hur länge sparas dina uppgifter?

Vi lagrar inte dina personuppgifter längre än nödvändigt. Dina personuppgifter sparas endast så länge de är relevanta för respektive ändamål, eller så länge som du vill det. Du kan när som helst välja att bli borttagen ur vårt register.

Kontaktinformation

Har vi sparat en felaktig uppgift om dig? Kontakta oss så rättar vi det. Om du vill få ett få ett utdrag på de personuppgifter Riksförbundet Noaks Ark behandlar om dig, kan du skicka en skriftlig undertecknad begäran om det till nedan angiven adress. Du kan också kontakta oss om du vill avsäga dig utskick eller bli struken från vårt register. Adress: Riksförbundet Noaks Ark, Eriksbergsgatan 46, 114 30 Stockholm

Noaks Ark Riks

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Säkra svar om hiv

Du kan anonymt vända dig till vår rådgivning och ställa vilka frågor du vill som rör hiv eller andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar. Samtalet registreras inte på din telefonräkning.

Vi som sitter vid telefonerna har över 30-års erfarenhet av att arbeta med hiv. Vi finns för dig helgfria vardagar mellan 10 och 12. Allmänna frågor om hiv kan också ställas till direkt@noaksark.org.
Extraöppet på World Aids Day, 1 December: 10:00-14:00

Stäng

PRENUMERERA PÅ NYHETSBREV


Avbryt