NOAKS ARK SMÅLAND & HALLAND

Vi arbetar för att öka välbefinnandet och livskvalitén hos personer som lever med hiv samt förebygga spridningen av hiv och andra sexuellt överförbara infektioner (STI). Genom att öka medvetenheten och kunskapen om hiv, STI och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) kan vi lindra utsattheten i samhället för människor som lever med hiv och motverka utanförskap, stigma och diskriminering.

Tre verksamhetsområden:

  • Psykosocial stödverksamhet till människor som lever med hiv och deras anhöriga
  • Förebyggande verksamhet med preventivt informations- och utbildnings arbete om hiv, STI, SRHR-frågor och bemötande
  • Testverksamhet för hivtest med snabbsvar och utdelning av egenprovtagningstest för klamydia och gonorré

Noaks Ark Småland & Hallands verksamhetsområde är Kronobergs län, Hallands län, Jönköpings län samt Kalmar län.

Att leva med hiv

Folkhälsomyndigheten genomför enkätundersökningen Att leva med hiv som  handlar om hur livet är för dig som lever med hiv.
Frågorna handlar om dina erfarenheter, känslor, behov, relationer, din hälsa och din upplevda livskvalitet. Kunskapen som enkätundersökningen ger är värdefull när nya insatser för personer som lever med hiv ska tas fram.

Enkäten vänder sig till alla personer som lever med hiv i Sverige och finns tillgänglig på svenska och engelska. Dina svar kan inte kopplas till dig och det tar cirka 20 minuter att svara på frågorna.

Om du lever med hiv och är 18 år eller äldre är du välkommen att delta i undersökningen!

Hiv – myter och fakta

En film om hiv, myter och fakta. Om hur testningsprocessen går till, var du kan testa dig och var du kan få svar på dina frågor om hiv.

Hivtesta dig hos oss

Hos oss kan du ta ett hivtest och få svar inom 15 minuter. Testet är gratis och du kan vara anonym. Du kan också hämta ett gratis egenprovtagningstest för klamydia och gonorré.

Öppet för drop in måndagar kl. 17.00–20.00.

Noaks Ark Småland & Halland söker volontärer!

Vill du engagera dig i en frivilligorganisation?
Du kan bidra med att minska stigma och diskriminering!

Vi söker volontärer till vår verksamhet. Som volontär engagerar du dig frivilligt. Ett volontärskap för Noaks Ark Småland & Halland ger dig utökade kunskaper om hiv, STI och SRHR-frågor. Erfarenheter som kan bli en tillgång för dig på arbetsmarknaden. Utvärdering från volontärer visar att ett engagemang i vår förening ger ett personligt värde, är lärorikt med nya kunskaper och i mötet med människor från olika kulturer och bakgrunder.

För mer information besök vår sida för volontärer och/eller kontakta:

elvira.evysdotter(at)noaksark.org

elli.mokus(at)noaksark.org

Testa dina kunskaper i vårt quiz!

Vad kan du om hiv och STI? Det är inte alltid som en tror. Testa dina kunskaper i vårt quiz.