NOAKS ARK SMÅLAND & HALLAND

Vi arbetar för att öka välbefinnandet och livskvalitén hos personer som lever med hiv samt förebygga spridningen av hiv och andra sexuellt överförbara infektioner (STI). Genom att öka medvetenheten och kunskapen om hiv, STI och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) kan vi lindra utsattheten i samhället för människor som lever med hiv och motverka utanförskap, stigma och diskriminering.

Tre verksamhetsområden:

  • Psykosocial stödverksamhet till människor som lever med hiv och deras anhöriga
  • Förebyggande verksamhet med preventivt informations- och utbildnings arbete om hiv, STI, SRHR-frågor och bemötande
  • Testverksamhet för hivtest med snabbsvar och utdelning av egenprovtagnings kit för klamydia och gonorré

Noaks Ark Småland & Hallands verksamhetsområde är Kronobergs län, Hallands län, Jönköpings län samt Kalmar län.

                     


Noaks Ark Småland & Halland söker volontärer!

Vill du engagera dig i en frivilligorganisation?
Du kan bidra med att minska stigma och diskriminering!

Vi söker volontärer till vår verksamhet. Som volontär engagerar du dig frivilligt. Ett volontärskap för Noaks Ark Småland & Halland ger dig utökade kunskaper om hiv, STI och SRHR-frågor. Erfarenheter som kan bli en tillgång för dig på arbetsmarknaden. Utvärdering från volontärer visar att ett engagemang i vår förening ger ett personligt värde, är lärorikt med nya kunskaper och i mötet med människor från olika kulturer och bakgrunder.

För mer information besök vår sida för volontärer och/eller kontakta:

emma.johannisson(at)noaksark.org
elli.mokus(at)noaksark.org


Testa dina kunskaper i vårt quiz!

Vad kan du om hiv/STI? Det är inte alltid som en tror. Testa dina kunskaper i vårt quiz och bli förvånad!

Hivtesta dig hos oss

Hos oss kan du ta ett hivtest och få svar inom 15 minuter. Mottagningen är centralt belägen på Kungsgatan 15 B i Växjö. Här möts du av en kunnig, varm och professionell personal, i en hemtrevlig miljö. Testet är gratis och du kan vara anonym.

Öppet för drop in måndagar kl. 17.00–20.00.

Egenprovtagning för klamydia och gonorré

Hos oss kan du hämta ett gratis kit för egenprovtagning av klamydia och gonorré.

OM CORONA
PÅ GÅNG
NYHETSBREV
BLI MEDLEM