NOAKS ARK SMÅLAND & HALLAND

Vi arbetar för att öka välbefinnandet och livskvalitén hos personer som lever med hiv samt förebygga spridningen av hiv och andra sexuellt överförbara infektioner (STI). Genom att öka medvetenheten och kunskapen om hiv, STI och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) kan vi lindra utsattheten i samhället för människor som lever med hiv och motverka utanförskap, stigma och diskriminering.

Tre verksamhetsområden:

  • Psykosocial stödverksamhet till människor som lever med hiv och deras anhöriga
  • Förebyggande verksamhet med preventivt informations- och utbildnings arbete om hiv, STI, SRHR-frågor och bemötande
  • Testverksamhet för hivtest med snabbsvar och utdelning av egenprovtagningstest för klamydia och gonorré

Noaks Ark Småland & Hallands verksamhetsområde är Kronobergs län, Hallands län, Jönköpings län samt Kalmar län.

Hivtesta dig hos oss

Hos oss kan du ta ett hivtest och få svar inom 15 minuter. Testet är gratis och du kan vara anonym. Du kan också hämta ett gratis egenprovtagningstest för klamydia och gonorré.

Öppet för drop in måndagar kl. 17.00–20.00.

En intervjustudie med personer med migrantbakrgund som lever med hiv i Sverige

Vill du delta i en intervjustudie om hur det är att leva med hiv i Sverige? Om du är intresserad är du välkommen att kontakta forskare Faustine Nkulu Kalengayi, faustine.nkulu@umu.se eller telefon 090- 786 54 58.

 

Noaks Ark Småland & Halland söker volontärer!

Vill du engagera dig i en frivilligorganisation?
Du kan bidra med att minska stigma och diskriminering!

Vi söker volontärer till vår verksamhet. Som volontär engagerar du dig frivilligt. Ett volontärskap för Noaks Ark Småland & Halland ger dig utökade kunskaper om hiv, STI och SRHR-frågor. Erfarenheter som kan bli en tillgång för dig på arbetsmarknaden. Utvärdering från volontärer visar att ett engagemang i vår förening ger ett personligt värde, är lärorikt med nya kunskaper och i mötet med människor från olika kulturer och bakgrunder.

För mer information besök vår sida för volontärer och/eller kontakta:

elvira.evysdotter(at)noaksark.org

elli.mokus(at)noaksark.org

Att lyckas med hivprevention

Vi är stolta och glada över att vi har fått bidra till Folkhälsomyndighetens introduktionsfilm om arbetsboken ”Att lyckas med hivprevention”. Det är en uppföljningsmetod som vi använder för våra projekt. Den hjälper oss att belysa viktiga frågor för kvalitetssäkring och utveckling i vårt arbete inom tre olika områden; struktur, process och resultat.

Testa dina kunskaper i vårt quiz!

Vad kan du om hiv och STI? Det är inte alltid som en tror. Testa dina kunskaper i vårt quiz.