Arbetsliv

Hiv jämställs med funktionshinder och faller därför under Lag (2003:307) om förbud mot diskriminering. Det betyder att du som hivpositiv inte får diskrimineras som arbetstagare eller arbetssökande ifråga om behörighet, legitimation, auktorisation, registrering, godkännande eller liknande som behövs eller kan ha betydelse för att du ska kunna utöva ditt yrke.

Om du råkat ut för diskriminering ska du vända dig till Diskrimineringsombudsmannen

Om du på grund av din hivstatus måste avstå från arbete enligt Smittskyddslagen har du rätt till så kallad smittbärarpenning från Försäkringskassan.

Det är ovanligt med restriktioner gällande hiv och yrkesverksamhet. Behandlande läkare bedömer i samråd med smittskyddsläkare om läkare, tandläkare eller annan vårdpersonal som i sitt arbete har blodkontakt ska ges förhållningsregel beträffande arbetet.

Noaks Ark Riks

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Säkra svar om hiv

Du kan anonymt vända dig till vår rådgivning och ställa vilka frågor du vill som rör hiv eller andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar. Samtalet registreras inte på din telefonräkning.

Vi som sitter vid telefonerna har över 30-års erfarenhet av att arbeta med hiv. Vi finns för dig helgfria vardagar mellan via telefon och chat mellan kl. 10:00 och 12:00. Vi har även vår chatt öppen helgfria onsdagar kl. 12:00-13:00. Allmänna frågor om hiv kan också ställas till direkt@noaksark.org.

Stäng

PRENUMERERA PÅ NYHETSBREV


Avbryt