Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

Stöd oss

SÅ HÄR ANVÄNDER VI DINA PENGAR

Vi arbetar aktivt inom fyra olika områden:

Hivtest med snabbsvar

Vi vill att så många som möjligt ska testa sig för hiv för att minska spridningen av hiv. Det finns grupper av människor som av olika anledningar har svårt att komma och testa sig. Vi arbetar aktivt med att även nå dessa personer.

Stöd

Vi ser till att de barn, ungdomar, familjer och vuxna som direkt eller indirekt lever med hiv får det stöd de behöver.

Information och utbildning

Vi informerar om hiv för att minska stigma kring hiv, och erbjuder utbildningar till privatpersoner, landsting, kommuner och företag.

Opinionsbildning

Ett aktivt påverkansarbete är en förutsättning i kampen mot hiv och aids.

 

 

 

Plusgiro: 90 06 06-5
Bankgiro: 900-6065
Swish: 123 90 06 06 5 (QR-kod till höger)

Vill du ge en gåva i samband med begravning, födelsedag eller annat tillfälle?
Kontakta ekonomi(at)noaksark.org så hjälper vi dig.

Att vara volontär

”Det bästa med att vara volontär är att man gör det frivilligt. Jag väljer det själv och jag tycker att jag får så mycket tillbaka. I mitt vanliga arbete får jag lön men som volontär får jag ett tack och därför har jag inte tröttnat.

Det svåraste under åren som volontär var tiden då inga mediciner fanns. Att se alla unga människor som dog i aids var skakande. Det var unga människor som rycktes bort, en efter en. Jag ser ingen mening i det men ser heller ingen anledning att gräla på Gud (som jag inte heller tror på) men någon grälade jag på i alla fall – någon sorts högre makt. Jag tyckte att det var så fel, det skulle inte vara så. Ljusen som tändes i cafeterian för dem som hade dött brann alldeles för ofta under många år. Det enda som var meningsfullt var att vi pratade mycket om det.”

Att möta människor

”En kollega på mitt arbete övertalade mig att gå en kurs om hiv och anmälde oss till en volontärutbildning. Jag arbetar med rehabilitering av personal och hade haft några ärenden med personer som blivit sjuka på grund av sin hivinfektion. Kursen skulle belysa olika aspekter av hiv och det tyckte jag lät intressant. Jag trodde också att en fördjupad kunskap om hiv skulle vara bra för mig i mitt yrke. När kursen skulle börja hoppade min arbetskamrat av. Vad jag inte visste när jag började basutbildningen var att en god vän som jag känt i trettio år skulle få hiv och senare dö.

Jag vet inte om jag på ett bra sätt hade klarat av vår relation utan den kunskap och erfarenhet av hiv som jag fick på utbildningen och som volontär. Det är svårt att tala med människor som befinner sig mitt i livet om döden. Efter elva års volontärarbete känner jag att jag blivit starkare genom att våga se svårigheter. Jag tycker att jag har växt som människa. Jag har lärt mig att människor kan reagera väldigt olika i olika situationer. Jag känner också att jag klarar av att möta personer som har det svårt. Att inte undvika eller lämna någon som gråter av förtvivlan är svårt men jag har lärt mig att lyckas stanna kvar i dessa situationer. Under åren som volontär har jag upplevt mycket sorg men också mycket glädje, mycket mer glädje än jag någonsin hade kunnat ana. Ibland undrar jag om jag över huvud taget skulle ha tänkt vissa tankar om jag inte hade fått möta så många människor med olika bakgrund och arbeten. Jag är glad för att jag har dessa erfarenheter.”

Att samla livspoäng

”Jag har varit med om många upplevelser, händelser och möten med människor från min tid som volontär på Noaks Ark men det är speciellt en person som har berört mig. Jag träffade honom bara tre gånger. Jag tror att han var runt 25 år och han hade blivit smittad av hiv genom det preparat han injicerade för sin blödarsjuka. Han hade så mycket glädje i sig trots att han var märkt av sin sjukdom. Sista gången vi träffades var han bara skinn och ben. Vi satt länge och pratade i rökrummet som fanns då, trots att ingen av oss var rökare. Någon tid efter vårt fina samtal fick jag höra att han hade somnat in. Jag har funderat många gånger på varifrån han fick sitt livsmod och sin livsglädje. Var hämtade han sin styrka? Det hann jag tyvärr aldrig fråga honom. Mötet med honom har påverkat hela min syn på livets mening och min inställning till vad det innebär att leva. På senare år har jag försökt att ta vara på mitt eget liv lite bättre och njuta mer av tillvaron. Tidigare jobbade jag hela tiden och under en lång period arbetade jag sex dagar i veckan. Det har jag ändrat på.

Jag såg ett teveprogram för ett tag sedan om en kille som hade en intressant inställning till livet. Han tyckte, till skillnad från många andra i vårt stressade samhälle, att vare sig arbete eller pengar var speciellt viktiga i tillvaron – istället räknade han livspoäng. Han värdesatte allt i sitt liv i livspoäng; en upplevelse för honom gav honom livspoäng istället för pensionspoäng, pengar på banken eller en häftig våning. Jag kopplade hans synsätt till mitt eget engagemang som volontär och jag tycker att jag också har fått en massa livspoäng genom mitt engagemang. Det har givit många starka minnen och en övertygelse om att mänskliga relationer är det viktigaste som finns i livet. Jag är volontär på en kvällskurs som belyser hiv ur olika perspektiv.

Jag hoppas att jag där kan bidra med att skapa både reda och oreda i huvudet på deltagarna. Det är viktigt att människor tänker till och reflekterar. När det blir tyst i gruppen kan man alltid kasta in en brandfackla och väcka någon fråga som tål att funderas på. En gång sa jag att jag tycker att det är självklart att hivpositiva kvinnor ska få skaffa barn. Det blev en kraftig reaktion i gruppen och debatten kom igång. Under diskussionen som väcktes kunde vi reda ut och ventilera ett och annat. Hiv är både problematiskt och komplicerat och sätter många grundvärderingar i gungning. Diskussionen gav mig en kick och jag hoppas att deltagarna fick med sig något bra som de kan föra med sig i sin tur. En sak som jag tycker är viktig att belysa är den förändrade bilden av hiv. Sjukdomen är inte lika drastisk idag, med den onda bråda död som den tidigare innebar, men i dagens situation ställs vi inför andra problem.

Det är viktigt att ge en nyanserad bild av att de mediciner som bromsar sjukdomsutvecklingen faktiskt inte är något botemedel. Många människor tycks tro att nu när bromsmedicinerna finns är det inte längre farligt med hiv. Den tolkningen måste vi passa oss för. Blir man smittad av hiv så är det ingen lätt resa man påbörjar.”