Behandling

Sedan 1996 har kombinationsbehandling (bromsmedicin) funnits tillgänglig för personer med hiv i Sverige. Kombinationsbehandlingen innebär att man tar flera olika mediciner samtidigt. Behandlingen botar inte infektionen, men är så bra att den som har hiv kan leva lika länge som vem som helst. Mängden hivvirus i blodet kan bli så låg så att det inte längre är mätbart, men försvinner dock inte ur kroppen. Behandlad hiv överförs inte vid sex.

Det finns inget facit på vad som är den bästa kombinationen. Det är läkarnas uppgift att hitta den kombination som passar varje patient bäst. De antivirala läkemedel som finns i dag delas in i fyra grupper; Nukleosidanalog-RT hämmare (NRTI), Ej nukleosidanalog-RT hämmare (NNRTI), Proteashämmare (PI) och Fusionhämmare (FI). Vilken grupp läkemedlet tillhör beror på var i virusproduktionen läkemedlet gör sitt jobb. Vissa läkemedel angriper till exempel viruset när det försöker ta sig in i cellen, vissa hindrar nya virus från att mogna och så vidare.

Vissa av de mediciner som används kan ge biverkningar. En del biverkningar kan försvinna efter några veckor medan andra kan bli mer långvariga. Det är viktigt att patienten noga följer läkarens föreskrifter för att effekten ska kvarstå och för att viruset inte ska utveckla resistens mot läkemedlen. Enligt svensk smittskyddslagstiftning är medicinerna kostnadsfria för den enskilde patienten.

Noaks Ark Riks

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Säkra svar om hiv

Du kan anonymt vända dig till vår rådgivning och ställa vilka frågor du vill som rör hiv eller andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar. Samtalet registreras inte på din telefonräkning.

Vi som sitter vid telefonerna har över 30-års erfarenhet av att arbeta med hiv. Vi finns för dig helgfria vardagar mellan via telefon och chat mellan kl. 10:00 och 12:00. Vi har även vår chatt öppen helgfria onsdagar kl. 12:00-13:00. Allmänna frågor om hiv kan också ställas till direkt@noaksark.org.

Stäng

PRENUMERERA PÅ NYHETSBREV


Avbryt