Ekonomi

Många som har kroniska sjukdomar upplever att deras ekonomi påverkas. Det kan handla om extra utgifter som hjälpmedel eller sjukgymnast som man annars inte skulle behöva.

Försäkring

Enligt 11 kap 1 § Försäkringsavtalslagen får försäkringsbolag vägra att teckna försäkring om det finns särskilda skäl. I samband med ansökan om en sjuk- och olycksfallsförsäkring krävs vanligen en hälsodeklaration. Exempelvis efterfrågas längd, vikt, eventuella sjukdomar, sjukskrivningar och läkarbesök. Uppgifterna ligger sedan till grund för försäkringsbolagets riskbedömning. Ibland kan man nekas en individuell sjuk- och olycksfallsförsäkring efter riskbedömningen. Denna riskbedömning ska ske efter en individuell bedömning och inte schablonmässigt. När bolagen har fått in ansökan och gjort sin riskbedömning beviljas försäkringen antingen med avslag helt, normala villkor, förhöjd premie och/eller undantagsklausul. Om bolaget avböjer att teckna försäkring ska de ange skälen i sitt beslut. Du har möjlighet att pröva försäkringsbolagets avslagsbeslut i domstol.

Om du har möjlighet att ansöka om en gruppförsäkring genom facket eller din arbetsgivare kan det vara ett bra alternativ. För att få en gruppförsäkring krävs normalt ingen hälsoförklaring. Men var medveten om att försäkringen ändå aldrig täcker händelser som inträffar innan försäkringen trätt i kraft. Du kan aldrig få ersättning för sjukdomar och skador eller för följder av sådana sjukdomar och skador som visat symtom innan försäkringen tecknades.

Färdtjänst

Om du på grund av funktionshinder har stora svårigheter att förflytta dig eller använda allmänna kommunikationsmedel som till exempel buss kan du ansöka om färdtjänst/riksfärdtjänst. Färdtjänst innebär att du får åka med taxi eller specialfordon. Reglerna för färdtjänst är olika inom olika kommuner, till exempel när det gäller avgifter och antalet resor. Om du ska åka en längre sträcka av privat karaktär utöver din kommungräns kan du ansöka om riksfärdtjänst.

Ansök om färdtjänst/riksfärdtjänst hos din kommun.

Ersättning

Om du är sjukskriven under längre eller kortare perioder finns det olika typer av sjukersättning. Läs mer under avsnittet Sjukskrivning.

Om du stängs av från ditt jobb på grund av din hivstatus kan du ha rätt till smittbärarpenning. Läs mer under avsnittet Arbetsliv.

Bidrag och stipendier

Det finns inte speciella hivbidrag. Ett tips kan vara att kontakta din församling eller diakon, bland har de möjlighet att hjälpa till. Utöver kyrkan finns det många fonder i Sverige och utomlands som du kan söka pengar ifrån, hjälp att hitta dem finns via www.stipendier.se

Försäkring

Enligt 11 kap 1 § Försäkringsavtalslagen får försäkringsbolaget vägra att teckna försäkring om det finns särskilda skäl. I samband med ansökan om en sjuk- och olycksfallsförsäkring krävs vanligen en hälsodeklaration. Till exempel efterfrågas längd, vikt, eventuella sjukdomar, sjukskrivningar, läkarbesök med mera. Den ligger sedan till grund för försäkringsbolagets riskbedömning. Ibland kan man nekas en individuell sjuk- och olycksfallsförsäkring efter riskbedömningen. Denna riskbedömning ska ske efter en individuell bedömning och inte schablonmässigt. När bolagen har fått in ansökan och gjort sin riskbedömning beviljas försäkringen antingen med avslag helt, normala villkor, förhöjd premie och/eller undantagsklausul. Om bolaget avböjer att teckna försäkring ska de ange skälen i sitt beslut. Du har möjlighet att pröva försäkringsbolagets avslagsbeslut i domstol.

Om du har möjlighet att ansöka om en gruppförsäkring genom facket eller din arbetsgivare kan det vara ett bra alternativ. För att få en gruppförsäkring krävs normalt ingen hälsoförklaring. Men var medveten om att försäkringen ändå aldrig täcker händelser som inträffar innan försäkringen trätt i kraft. Du kan aldrig få ersättning för sjukdomar och skador eller för följder av sådana sjukdomar och skador som visat symtom innan försäkringen tecknades.

Ersättning

I vissa fall har man rätt till färdtjänst. Om du på grund av funktionshinder har stora svårigheter att förflytta dig eller använda allmänna kommunikationsmedel som till exempel buss kan du ansöka om färdtjänst/riksfärdtjänst. Färdtjänst innebär att du får åka med taxi eller specialfordon. Reglerna för färdtjänst är olika inom olika kommuner, till exempel när det gäller avgifter och antalet resor. Om du ska åka en längre sträcka av privat karaktär utöver din kommungräns kan du ansöka om riksfärdtjänst.

Du söker färdtjänst/riksfärdtjänst hos din kommun.

Om du är sjukskriven under längre eller kortare perioder finns det olika typer av sjukersättning. Du kan läsa mer om det under avsnittet Sjukskrivning.

Om du stängs av från ditt jobb på grund av din hivstatus kan du ha rätt till smittbärarpenning. Du kan läsa mer om det under avsnittet Arbetsliv.

Bidrag för dig som har HIV

Det finns inte speciella hivbidrag. Ett tips kan vara att kontakta din församling eller diakon. Ibland har de möjlighet att hjälpa till. Utöver kyrkan så finns det många fonder i Sverige och utomlands som du kan söka pengar ifrån. Du kan till exempel via www.stipendier.se få hjälp att hitta fonder. Över huvudtaget så finns det en hel del fonder som du kan hitta via Internet.

Noaks Ark Riks

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Noaks Ark Direkt

Du kan vända dig till vår rådgivning och ställa vilka frågor du vill som rör hiv eller andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar.

Vi som sitter vid telefonerna har över 30-års erfarenhet av att arbeta med hiv. Vi finns för dig helgfria vardagar mellan 10 och 12. Under vecka 29 och 30 har vi öppet måndag, onsdag och fredag.

Stäng

PRENUMERERA PÅ NYHETSBREV


Avbryt