Att berätta

Om du just har fått reda på att du har hiv, är det inte konstigt om du skulle känna dig upprörd och ha massor av frågor. I ett sådant tillstånd kan det kännas viktigt att få dela med sig till andra i sin omgivning. En del upplever det som en befrielse att få vara den man är, utan att dölja något. Andra reagerar precis tvärtom och sluter sig med sin hemlighet. Oavsett vem du är – du behöver inte berätta om du inte själv vill. Arbetsgivare, skola eller arbetsförmedling behöver inte veta. Det är bara i speciella situationer som du enligt Smittskyddslagen har skyldighet att informera om att du har hiv, (se nedan).

Vill du i lugn och ro diskutera detta med någon kan du prata med oss på Noaks Ark. Vill du vara anonym kan du ringa Noaks Ark Direkt 020-78 44 40. Vi finns för dig.

Bekanta dig med din nya situation

För de allra flesta är det enklare att ta beslut när man har haft tid att tänka igenom saker och ting, bekantat sig med sin nya situation och se vilka olika val man har, om eller vem man vill berätta för.

Många som har berättat och som varit oroliga för hur beskedet ska tas emot, vittnar om att deras oro varit obefogad. Det är heller inte ovanligt att hjälp och stöd kommer från någon man inte förväntat sig. Till de negativa reaktionerna hör avståndstagande, ibland kan man också få frågor man tycker är för privata eller svåra att svara på.

Det allra viktigaste för dig att vara beredd på, är att alla inte har samma kunskap om hiv som du har. En del har ingen kunskap alls, kanske blir de onödigt rädda och oroliga. Det betyder inte att de inte tycker om dig, eller vill dig väl. Bara att de behöver mer kunskap.

Frågor du kan ställa dig själv

Varför vill du berätta?

Det är lättare att försäkra sig om att det är bra att berätta om man vet vilka reaktioner man kan få, och vilka fördelar det skulle ge. Kanske skulle det ge dig mer stöd och trygghet? Fundera på om det är en realistisk förväntning. En del är mer öppna och förstående än andra, något du kanske erfarit från tidigare situationer.

Hur kommer de reagera, vad förväntar du dig?

Tänk dig in i hur de kommer reagera, både det bästa och det sämsta. Om någon i din omgivning har fördomar om sexualitet kan sådana frågor dyka upp, någon som är orolig eller har dålig kunskap om hiv kanske börjar fråga om smittvägar. Förhoppningsvis finns också människor runt dig du upplever som lugna och trygga, som du har förtroende för.

Kan de hålla det för sig själva, är det viktigt?

När du berättar för någon att du har hiv, kan det vara viktigt att tala om vilka de i sin tur kan prata med. En del vill hålla det bland sina allra närmsta, för andra är det ingen stor sak att fler får veta. Någon kanske till och med vill ha hjälp att berätta för andra.

Att berätta för sin partner

Ingen relation är den andra lik, därför är det svårt att ge generella råd om detta. En del står mycket nära varandra i en parrelation, och pratar om allt. Det kan ändå vara svårt att berätta. Andra är inne i en kris, att då prata om ett hivbesked, kan kännas nästintill omöjligt. Det kan också vara det som binder ihop relationen. Vill du ha råd och stöd kring att berätta för din partner kan du få det genom oss på Noaks Ark, din behandlande läkare eller kurator kan också vara till hjälp.

När du fått behandling

Om du har hiv och får behandling, kan virusmängden bli omätbar. När detta är konstaterat av behandlande läkare kan du inte överföra hiv vid sex, och är heller inte skyldig att berätta för din sexpartner.

Tillfällen då du är skyldig att berätta

I Smittskyddslagen står det: ”Den som vet eller har anledning att misstänka att han eller hon bär på en smittsam sjukdom är skyldig att vidta de åtgärder som krävs för att skydda andra mot smittrisk.” (Kapitel 2 § 2)

Under förutsättning att du får behandling och virusmängden blir omätbar, är de situationer du kan hamna i där detta blir aktuellt hos tandläkaren, eller när du behöver sjukvård. Även vid piercing och akupunktur ska du berätta att du lever med hiv eller blodsmitta. (Blodsmitta kan exempelvis vara olika typer av hepatit eller hiv.)

Noaks Ark Riks

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Säkra svar om hiv

Du kan anonymt vända dig till vår rådgivning och ställa vilka frågor du vill som rör hiv eller andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar. Samtalet registreras inte på din telefonräkning.

Vi som sitter vid telefonerna har över 30-års erfarenhet av att arbeta med hiv. Vi finns för dig helgfria vardagar mellan via telefon och chat mellan kl. 10:00 och 12:00. Vi har även vår chatt öppen helgfria onsdagar kl. 12:00-13:00. Allmänna frågor om hiv kan också ställas till direkt@noaksark.org.

Stäng

PRENUMERERA PÅ NYHETSBREV


Avbryt