För dig som har hiv

Till Noaks Ark kommer människor som lever med hiv, närstående, familjer där någon har hiv och andra som behöver stöd för att hantera en livssituation som påverkas av hiv. Du som vänder dig till oss kan vara säker på att möta personal och volontärer med gedigen kunskap, erfarenhet och engagemang. Våra utbildade psykoterapeuter har mångårig erfarenhet av att möta hivpositiva och närstående.

Aktiviteter för dig som lever med hiv eller är närstående

Våra Noak Ark-föreningar är för många en oas där du kan träffa andra i samma situation, delta i aktiviteter eller bara känna samhörighet utan hemligheter kring din hiv. Vi finns från Luleå i norr till Malmö i söder. En viktig målgrupp för oss är familjer där någon har hiv och vi anordnar regelbundet aktiviteter för dessa. Vi erbjuder även samtalsgrupper, enskilda stödsamtal, psykoterapi, föreläsningar, temakvällar och lägeraktiviteter för dig som lever med hiv eller är närstående.

Lär dig mer om att leva med hiv

Du som lever med hiv eller är närstående är alltid välkommen att fördjupa dina kunskaper hos oss, både i det lilla och det stora. Många föreningar anordnar basutbildningar om hiv som du kan delta i.

Psykosocialt stöd och rådgivning

Om du vill träffa någon för att prata om din hiv är du varmt välkommen till Noaks Ark. Ring och boka en tid för samtal eller terapi. Om du vill träffa andra som också lever med hiv kan du delta i någon av de samtalsgrupper som träffas regelbundet. Du kan också få hjälp i kontakten med myndigheter, till exempel socialtjänsten eller migrationsverket. Vi kan även följa med dig till din läkare. Vi finns här för dig.

OBS! Kapaciteten och utbudet kan skifta mellan våra olika föreningar.

Samtal

På Noaks Ark möter vi dagligen människors funderingar kring hiv, sexualitet och relationer. Samtal och rådgivning kan ske via telefon, vid bokade tider eller spontana samtal i och utanför Noaks Arks lokaler. Det är alltid möjligt att vara anonym i början. Behovet av samtal uttalas på initiativ av hivpositiva själva, av myndigheter, sjukvård, olika personal -och tjänstemän. Samtalen kan exempelvis handla om medicinska problem, biverkningar, alkoholproblematik, depressioner, oro, ekonomiska problem, sex och relationer, risker, rädslor, ångest, psykiatriska problemställningar samt begränsningar. Välkommen att kontakta din närmaste Noaks Ark.

OBS! Kapaciteten och utbudet kan skifta mellan våra olika föreningar.

Psykoterapi på Noaks Ark

Behöver du hjälp med att förstå eller hantera dina problem? Att leva med hiv kan innebära en ökad sårbarhet för att drabbas av depressioner, ångest och relationsproblem. Kognitiv psykoterapi kan vara ett sätt att finna balans i tillvaron.

Kognitiv terapi utgår från dina tankar, känslor och handlingar. Du får hjälp med att förstå sambandet mellan dem. Metoden är en etablerad behandlingsform vid exempelvis depression, panikångest, anknytnings- och relationsproblematik.

På Noaks Ark finns utbildade terapeuter som har stor kunskap om hiv och mångårig erfarenhet av hivrelaterade frågor. Vi erbjuder kognitiv psykoterapi till reducerad kostnad för hivpositiva, närstående till hivpositiva och personer som utsätter sig för risk för hivsmitta.

Noaks Ark erbjuder kognitiv terapi i Stockholm, Östergötland, Småland, Skåne och Blekinge.

Aktiviteter på Noaks Ark för dig som lever med hiv eller är närstående

Du som lever med hiv eller är närstående är alltid välkommen till oss på Noaks Ark. Våra Noaks Ark-föreningar är får många en oas där det går att träffa andra i samma situation. Utbudet av aktiviteter skiftar mellan föreningarna. Vi finns från Luleå i norr till Malmö i söder.

Lär dig mer om att leva med hiv

Du som lever med hiv eller är närstående är alltid välkommen att fördjupa dina kunskaper hos oss, både i det lilla och det stora. Många föreningar anordnar basutbildningar om hiv som du kan delta i.

Utanför kursutbudet anordnar våra föreningar olika typer av träffar, föreläsningar, temakvällar, samatalsgrupper, lägeraktiviteter med mera för dig som lever med hiv eller är närstående.

Psykosocialt stöd och rådgivning

Om du vill träffa någon för att prata om din hiv är du varmt välkommen till Noaks Ark. Ring och boka en tid för samtal eller terapi. Om du vill träffa andra som också lever med hiv kan du delta i någon av de samtalsgrupper som träffas regelbundet. Du kan också få hjälp i kontakten med myndigheter, till exempel socialtjänsten eller migrationsverket. Vi kan även följa med dig till din läkare. Vi finns här för dig.

OBS! Kapaciteten och utbudet kan skifta mellan våra olika föreningar.

Samtal

På Noaks Ark möter vi dagligen människors funderingar kring hiv, sexualitet och relationer. Samtal och rådgivning kan ske via telefon, vid bokade tider eller spontana samtal i och utanför Noaks Arks lokaler. Det är alltid möjligt att vara anonym i början. Behovet av samtal uttalas på initiativ av hivpositiva själva, av myndigheter, av sjukvård, olika personal -och tjänstemän etcetera. Samtal kan ha följande innehåll; medicinska problem, biverkningar, alkoholproblematik, depressioner, oro, ekonomiska problem, sex och relationer, risker, rädslor, ångest, psykiatriska problemställningar samt begränsningar. Välkommen att kontakta din närmaste Noaks Ark!

OBS! Kapaciteten och utbudet kan skifta mellan våra olika föreningar.

Psykoterapi på Noaks Ark

Kognitiv psykoterapi
Behöver du hjälp med att förstå eller hantera dina problem? Att leva med hiv kan innebära en ökad sårbarhet för att drabbas av depressioner, ångest och relationsproblem. Kognitiv psykoterapi kan vara ett sätt att finna balans i tillvaron.

Kognitiv terapi utgår från dina tankar, känslor och handlingar. Du får hjälp med att förstå sambandet mellan dem. Metoden är en etablerad behandlingsform vid t.ex.  depression, panikångest, anknytnings- och relationsproblematik.

På Noaks Ark finns utbildade terapeuter som har stor kunskap om hiv och mångårig erfarenhet av hivrelaterade frågor. Vi erbjuder kognitiv psykoterapi till reducerad kostnad för hivpositiva, närstående till hivpositiva och personer som utsätter sig för risk för hivsmitta.

Noaks Ark erbjuder kognitiv terapi i Stockholm, Östergötland , Småland och Skåne & Blekinge

Noaks Ark Riks

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Säkra svar om hiv

Du kan anonymt vända dig till vår rådgivning och ställa vilka frågor du vill som rör hiv eller andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar. Samtalet registreras inte på din telefonräkning.

Vi som sitter vid telefonerna har över 30-års erfarenhet av att arbeta med hiv. Vi finns för dig helgfria vardagar mellan via telefon och chat mellan kl. 10:00 och 12:00. Vi har även vår chatt öppen helgfria onsdagar kl. 12:00-13:00. Allmänna frågor om hiv kan också ställas till direkt@noaksark.org.

Stäng

PRENUMERERA PÅ NYHETSBREV


Avbryt