Förebyggande Behandling (prep)

PrEP står för Pre-ExpositionsProfylax, det vill säga förebyggande behandling.

Tabletten som förskrivs heter Truvada och är en kombination av två olika antivirala substanser som ofta ingår i behandlingen av personer med hiv. Med denna kombination kan man också hindra att en hivnegativ person får hiv.

Förebyggande behandling mot hiv är ett bra alternativ för personer som har sex med flera partner utan kondom.

Under begränsad tid även för den som lever med någon som har hiv där behandlingen ännu inte gett effekt.

Att ha sex med en person som har behandlad hiv med virusmängd under upptäckbar nivå, innebär ingen överföring av hiv. I så fall är PrEP överflödig.

I princip kan man tänka sig många olika medicinkombinationer som PrEP, men det är bara Truvada som i dagsläget varit föremål för grundliga studier, under snart 10 år

Truvada används som PrEP i USA och i flera länder i EU. Två varianter av PrEP med Truvada finns:

En tablett Truvada om dagen under längre tid.

Vid behov: 2 tabletter två till 24 timmar före ”planerat” sex och därefter 1 tablett dagligen under två dagar – om det bara blev ett sextillfälle. I annat fall får man fortsätta ta Truvada enligt samma princip: 2 tabletter före sex enligt ovan och en tablett dagligen intill två dagar efter det senaste sextillfället som inneburit risk för överföring av hiv.

Behandlingen med Truvada kan påverka bentätheten i skelettet, den kan också, men mera sällan, påverka njurar. Därför måste man följa upp patienter som tar Truvada åtminstone en gång om året.

Innan en person påbörjat PrEP måste det uteslutas att personen har hiv. Risken för överföring av hiv under pågående PrEP är mycket liten, om man tar medicinen enligt ordination. Men eventuell överföring av hiv måste upptäckas så fort som möjligt, eftersom Truvada inte räcker som behandling av en hivinfektion.

Hivtestning innan behandling startar är avgörande, liksom regelbundet under tiden som PrEP tas, rimligen var tredje månad.

Att sluta använda kondom innebär risk för hiv men också för andra sexuellt överförbara infektioner. Truvada skyddar inte mot andra sjukdomar än hiv.

Om du funderar på att införskaffa Truvada på egen hand, tänk på att antivirala mediciner måste tas i ordnade former med regelbundna kontroller.

Läs om PrEP (länk till Lars Mobergs text)

Läs mer om Truvada i Fass

Noaks Ark Riks

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Säkra svar om hiv

Du kan anonymt vända dig till vår rådgivning och ställa vilka frågor du vill som rör hiv eller andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar. Samtalet registreras inte på din telefonräkning.

Vi som sitter vid telefonerna har över 30-års erfarenhet av att arbeta med hiv. Vi finns för dig helgfria vardagar mellan via telefon och chat mellan kl. 10:00 och 12:00. Vi har även vår chatt öppen helgfria onsdagar kl. 12:00-13:00. Allmänna frågor om hiv kan också ställas till direkt@noaksark.org.

Stäng

PRENUMERERA PÅ NYHETSBREV


Avbryt