Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

Om oss

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtestning med snabbsvar.

Vi vill

  • Verka för en minskad spridning av hiv och dess konsekvenser för enskilda och för samhället.
  • Att alla ska bli bättre på att skydda sig själva och andra från hiv och andra STI.
  • Att den som har hiv och närstående ska få det stöd och de kunskaper de behöver för att kunna leva ett så bra liv som möjligt.
  • Bekämpa fördomar och okunskap om hiv och att det sociala stigma som omgärdar hiv lindras.
  • Att yrkesverksamma får bättre färdigheter i att bemöta hivproblematiken i sitt yrkesutövande.

Kunskap och stöd

Vi arbetar utifrån övertygelsen att kunskap och stöd tillsammans är de främsta medlen för att nå våra mål.

  • Kunskap är ett viktigt första steg för att lära sig leva med hiv.
  • Ökad kunskap motverkar rädsla och stigmatisering.
  • Den som vet hur hiv smittar, vet också hur man kan skydda sig själv och andra.

De flesta som lever med hiv i Sverige idag har en bättre livskvalitet än tidigare, då effektiv behandling inte fanns. Men hiv för med sig en ökad sårbarhet för depressioner, ångest, relationsproblem och ofta även ett socialt utanförskap. Att leva med hiv innebär en utmaning som många behöver professionell hjälp för att hantera.

Vår kunskap

Vi har en unik kunskap om hiv. Vi har i mer än 30 år levt mitt i den verklighet där hiv finns och för oss är statistiken inte bara siffor.Vår verksamhet utvecklas ständigt genom att vi aktivt följer den naturvetenskapliga och beteendevetenskapliga forskningen. Fakta som vi använder oss av i vår verksamhet är alltid baserade på de senaste vetenskapliga rönen. I den terapeutiska verksamheten tillämpar vi metoder som enligt befintlig forskning och egen erfarenhet är visat effektiva.

 

Stöd vi kan ge

Hos oss finns alltid någon att prata med om sin hiv. Vi finns där när det känns svårt och vi lyssnar. Till Noaks Ark kommer hivpositiva och närstående, familjer där någon har hiv och många andra som behöver stöd för att hantera en livssituation som påverkas av hiv. Våra föreningar erbjuder samtalsgrupper, enskilda stödsamtal, psykoterapi och sociala aktiviteter. Den som vänder sig till oss kan känna sig säker på att mötas av personal och frivilliga med gedigen sakkunskap, erfarenhet och engagemang.

 

Lokalföreningar

Våra lokalföreningar runt om i landet  är för många en oas där det går att träffa andra i samma situation, få hjälp och råd eller bara ta del av gemenskapen. Här finns möjlighet att delta i aktiviteter som luncher, middagar, träffar och mycket annat. Det är också till de olika föreningarna du vänder dig om du behöver professionellt stöd i någon form.

Lokalföreningarna hittar du här

Hivtestning på Noaks Ark

Flera av våra föreningar erbjuder hivtestning med snabbsvar (15 minuter). Att öka tillgången till krångelfri hivtestning med snabbsvar ser vi som en avgörande faktor för att öka antalet tidiga diagnoser. Vi har en enkel och för oss självklar inställning – den som vill ska få testa sig, utan krångel.

Läs mer om hivtest och var du kan testa dig.