NOAKS ARK MOSAIK

Välkommen till föreningen Noaks Ark Mosaik!

Noaks Ark Mosaik arbetar för att öka välbefinnandet och livskvalitén hos personer som lever med hiv samt förebygga spridningen av hiv och andra sexuellt överförbara infektioner (STI). Genom att öka medvetenheten och kunskapen om hiv, STI och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) kan vi lindra utsattheten i samhället för människor som lever med hiv och motverka utanförskap, stigma och diskriminering.

Kontakt:

+46 73 947 68 30

+46 70 039 26 36

infomosaik(at)noaksark.org