Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

Oro och ångest för hiv

Vi som arbetar på telefonrådgivningen samtalar dagligen med personer som ringer för att de behöver prata med någon om sin rädsla för hiv. Oavsett om det finns en risk eller inte känner dessa personer en mycket stark oro eller ångest över att ha blivit smittade. För vissa är ångesten så handikappande att de inte klarar av att sköta sitt arbete eller sina studier. En del personer sjukskriver sig och en del berättar att de har fått självmordstankar. All tid går åt till att oroa sig, att undersöka sin kropp och vara uppmärksam på symtom och till att söka information på nätet. Detta beteende leder ofrånkomligen till att ångesten ytterligare stegras.

Hur fungerar ångest?

När vi drabbas av ångest för någonting, till exempel en stark rädsla för att ha fått en allvarlig sjukdom, börjar vår hjärna att gå på högvarv och vi blir vaksamma på allt som bekräftar att rädslan är befogad. Vi får ett selektivt tänkande, blir självfokuserade, ältar och gör tankefel. Händelsen som väckt ångesten gör att vi kan få oerhört starka känslor av rädsla, ilska, sorg, skam och skuld. Om vi dessutom ångrar och anklagar oss för det som hänt, kan många av oss också få ett mer eller mindre omedvetet strafftänkande. Handlar det om att vi varit otrogna, blir vi livrädda för att smitta vår partner eller våra barn. Det är vanligt att vi också börjar se symtom hos partnern eller barnen, symtom som vår hjärna gör om till tydliga tecken på hiv. Vi blir övertygade om att det som vi är mest rädda för har inträffat och den del av vår hjärna som kan tänka rationellt och logiskt slås fullständigt ut.

Testa sig?

Om ångesten och tankarna kring hiv blir så här outhärdliga, anser vi att man ska vara snäll mot sig själv och gå och testa sig. Detta oavsett om det finns ett risktillfälle eller inte.

Mer om hivtest.