Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

Sjukskrivning

Sjukskrivning vid hivinfektion

Vad som gäller när man fått en hivdiagnos är väldigt olika från person till person. Vad som sägs i riktlinjer rent allmänt är dock att själva hivinfektionen i sig inte påverkar arbetsförmågan, det vill säga inte utgör grund för sjukskrivning. Mycket beror på hur just du mår och i vilken utsträckning du kan jobba. Därför är det svårt att här ge rätt information för just din situation

Läs mer:
Socialstyrelsen rekommendationer för sjukskrivning vid hiv

Särskilt högriskskydd

Om du har en medicinskt väl dokumenterad sjukdom som gör att du troligen måste vara borta från arbetet minst tio gånger per år kan du ansöka om särskilt högriskskydd. Med särskilt högriskskydd kan du få sjuklön redan från första dagen. Dessutom får din arbetsgivare ersättning för hela sjuklönekostnaden från Försäkringskassan.

Mer information på Försäkringskassans hemsida.

Förebyggande sjukpenning

Du kan få förebyggande sjukpenning om du genomgår medicinsk behandling eller medicinsk rehabilitering för att förebygga sjukdom eller förkorta sjukdomstiden. Du får förebyggande sjukpenning för den tid som du är förhindrad att arbeta på grund av behandlingen.

Reglerna om karensdagar gäller inte förebyggande sjukpenning. Det innebär att förebyggande sjukpenning kan betalas ut från och med den första behandlingsdagen. Behandlingen eller rehabiliteringen ska vara ordinerad av läkare och ingå i en plan som är godkänd av Försäkringskassan.

För att du ska ha rätt till förebyggande sjukpenning krävs att:

-en läkare har konstaterat en höjd sjukdomsrisk.

-sjukdomen som du riskerar att få är sådan att den förväntas sätta ned din arbetsförmåga.

-en läkare har ordinerat behandlingen.

Medicinsk behandling eller medicinsk rehabilitering kan vara vanlig sjukvård, sjukgymnastik, syn- och hörselrehabilitering, arbetsterapi, utprovning av handikapphjälpmedel samt rådgivning och stödåtgärder.

Mer information finns på Försäkringskassan

Förebyggande sjukpenning

Du kan få förebyggande sjukpenning om du genomgår medicinsk behandling eller medicinsk rehabilitering för att förebygga sjukdom eller förkorta sjukdomstiden. Du får förebyggande sjukpenning för den tid som du är förhindrad att arbeta på grund av behandlingen.

Reglerna om karensdagar gäller inte förebyggande sjukpenning. Det innebär att förebyggande sjukpenning kan betalas ut från och med den första behandlingsdagen. Behandlingen eller rehabiliteringen ska vara ordinerad av läkare och ingå i en plan som är godkänd av Försäkringskassan. För att du ska ha rätt till förebyggande sjukpenning krävs att

  • en läkare har konstaterat en höjd sjukdomsrisk
  • sjukdomen som du riskerar att få är sådan att den förväntas sätta ned din arbetsförmåga
  • en läkare har ordinerat behandlingen.

Medicinsk behandling eller medicinsk rehabilitering kan vara vanlig sjukvård, sjukgymnastik, syn- och hörselrehabilitering, arbetsterapi, utprovning av handikapphjälpmedel samt rådgivning och stödåtgärder.

Mer information finns på Försäkringskassan

Läs mer