Noaks Ark

Noaks Ark Stockholm

Till oss kommer människor som lever med hiv, är närstående eller som har behov av att prata om hiv eller vill hivtesta sig. Vi erbjuder utbildning och information i olika former för yrkesgrupper och allmänhet. Du som vill träffa andra som också lever med hiv är välkommen till våra aktiviteter, luncher eller middagar. Vi som jobbar här har lång erfarenhet av hiv och erbjuder bland annat stödsamtal, personlig rådgivning och psykoterapi med kognitiv inriktning. Hos oss kan du även få kostnadsfri juridisk rådgivning av advokat.

Nytt medlemsår i Noaks Ark Stockholm

Nu är det dags att förnya medlemskapet i vår förening. Som medlem kan du vara med och påverka verksamheten i och med att du har rösträtt vid medlemsmöten. Välj själv hur mycket du vill engagera dig, du kan vara aktiv och delta i volontära uppdrag, eller vara stödmedlem. Oavsett om du själv har hiv eller inte är du välkommen att bli medlem.

Mer information.

Noaks Ark Stockholm på internationella aidsdagen

Vill du se några bilder från våra aktiviteter under den 1 december i år? Se mer här.

På vår Facebooksida finns  mer information

Gå direkt dit!
@noaksarkstockholm