Noaks Ark Norra Norrland

Välkommen till Noaks Ark Norra Norrland. Vi finns i Norrbotten och Västerbotten och arbetar för att öka välbefinnandet och livskvalitén hos personer som lever med hiv. Vi erbjuder individuella samtal och gruppträffar med olika aktiviteter, och vi har även kontakt med närstående.

Föreningen arbetar också med att förebygga spridning av sexuellt överförbara och blodburna infektioner. Vi informerar och utbildar olika målgrupper. Genom att öka kunskapen och medvetenheten kan vi lindra utsattheten i samhället för människor med hiv och motverka utanförskap, stigma och diskriminering.


Testa dina kunskaper i vårt quiz

Trots att vi känt till hiv i över 35 år råder det stor okunskap, och myter om hiv sprids lätt. På Noaks Ark möter vi dem dagligen. Dags att reda ut vad som är sant och falskt. Vad tror du?