Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

Länkar hivpositiv

Länkar hivpositiv

Hitta en Noaks Ark nära dig

www.hiv-sverige.se
www.folkhalsomyndigheten.se
www.forsakringskassan.se
www.do.se (Diskrimineringsombudsmannen)
www.positivesdating.com (Internationell datingsajt för hivpositiva)
www.posithivagruppen.se (För hivpositiva personer som har sex med män)
www.barnhiv.se (Nationellt kompetenscenter kring barn med hiv)
www.kcs.nu (Kvinnocirkeln Sverige)

Läs mer