Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

Hiv i familjen

I  dag lever 130 barn med hiv i Sverige och därutöver finns många barn i familjer där en eller båda föräldrarna har hiv. Oavsett vem som lever med hiv berörs hela familjen.

Noaks Ark Stockholm har tagit fram ett stödmaterial som underlättar att kunna prata om hiv med barn. Materialet vänder sig till både barn, unga och vuxna i form av böcker, film och en webbapp som på ett vardagligt och fantasifullt sätt knyter ihop samtal och fakta om hiv. Du kan bekanta dig med materialet nedan och även beställa det hem.

Du kan också lyssna på Noaks Ark-podden där Vendela Hagås, barnsjuksköterska och familjeterapeut, berättar om familjernas olika utmaningar och om det helt unika material som tagits fram för att lättare samtala med barn och unga kring hiv. Till podden.

Böcker på svenska och engelska (4-6 respektive 7-9 år):

Mitt nya plåster (4-6 år)

Mitt nya plåster (4-6 år)

I huset bredvid mig bor Salem. Han är min bästa vän. Vi brukar gunga och fundera på olika saker. På mitt plåster, Salems lösa tand, enhörningar och hiv. Salem undrar hur hiv känns och hur det ser ut. Jag ska berätta!

“Mitt nya plåster” är en bok som introducerar, normaliserar och hjälper dig att prata om hiv i vardagen. Boken har finansierats av Allmänna Arvsfonden.

Något jag vill berätta (7-9 år)

Något jag vill berätta (7-9 år)

Adam tänker på det där med att vissa saker är lätta och andra svåra att berätta. Något kan kännas mjukt, och pirrigt att säga. Som en viskning i någons öra. Andra saker kan kännas hårt och lite läskigt att berätta, som när han gjort något han inte får. Det kan kännas härligt och stort också, något han vill berätta för hela världen.

”Något jag vill berätta” är en bok som introducerar, normaliserar och hjälper dig att prata om hiv i vardagen. Boken har finansierats av Allmänna Arvsfonden.

My new band-aid (4-6 years)

My new band-aid (4-6 years)

In the house, next door to mine lives Salem. He is my best friend. We usually swing and think about different things. Like my band-aid, Salem’s loose tooth, unicorns and HIV. Salem wonders how HIV feels like, and what it looks like. I will tell you!

This book, financed by Allmänna Arvsfonden, introduces, normalizes and helps you talk about HIV in your everyday life.

Something I want to tell you (7-9 years)

Something I want to tell you (7-9 years)

Adam thinks about the fact that some things are easy and others difficult to tell. Something can feel soft and bubbly to say. Like, a whisper in someone’s ear. Other things can feel hard and a little scary to tell, like when he has done something he is not supposed to. It can feel wonderful and big too, (like) something he wants to tell the whole world.

This book, financed by Allmänna Arvsfonden, introduces, normalizes and helps you talk about HIV in your everyday life.

Bläddra i böckerna

Vill du beställa böckerna?

Fyll i beställningsformuläret genom att klicka här. Böckerna inklusive frakt skickas kostnadsfritt.

En animerad film om att leva med hiv (10-12 år):

En webbapplikation som normaliserar och hjälper dig att prata om hiv i vardagen (från 13 år):

Se webbapplikationen

OM MATERIALET

Noaks Ark, Barnhivcentrum på Astrid Lindgrens Barnsjukhus vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge och Amphi Produktion AB hjar i samverkan tagit fram stödmaterial för familjer som lever med hiv. Matreialet är finansierat av Arvsfonden.

Syftet med stödmaterialet är att synliggöra barn och familjer som lever med hiv på ett sätt som förmedlar att samtal om hiv inte behöver vara svårt. Målet är att utveckla en serie samtalsverktyg för barn och familjer, med barn och familjer som lever med hiv. Vi vill att den kunskap och det stöd som många familjer söker i samtal om hiv ska vara tillgängliga i vardagen för alla som behöver och vill prata om hiv som i samtal med barn, med närstående, med vänner och med vården.

MED BARNPERSPEKTIVET

Barn som lever med hiv idag är den första generationen som växer upp med hiv som en kronisk infektion. För att inkludera barn i viktiga samtal som berör dem själva, utvecklar vi material som enkelt kan integreras i barns vardag i form av barnböcker, en animerad film och en webbapplikation.

Materialet berör de känslomässiga och intellektuella utmaningar som barn och föräldrar själva upplever i samtal om hiv och består av fyra stödverktyg som kan hjälpa till i samtal om hiv: två barnböcker, en animerad film samt en tillhörande webbapplikation som för målgruppen kan främja värdefulla reflektioner och diskussioner.

MED TILLGÄNGLIGHET

Vi kommer sprida materialet till familjer som lever med hiv och till yrkesverksamma som möter eller arbetar med målgruppen i vardagen, i skolan och inom hälso- och sjukvården.

SAMARBETAR MED EXPERTER

Vi har ett långvarigt samarbete med Barnhivcentrum som är ett nationellt kunskaps- och resurscenter och en del av Astrid Lindgrens Barnsjukhus vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Barnhivcentrum har i flera år drivit bland annat Hivskolan som är en utbildningsverksamhet och en mötesplats i lägerform, för alla barn (10 – 12 år) och ungdomar (10 – 18 år) som lever med hiv och som bor i Sverige. Amphi Produktion AB är ett produktionsbolag som har lång erfarenhet av att producera normkritiskt och intersektionellt material för företag, kommuner och organisationer över hela landet. 

Hjälp oss att hjälpa!

Alla gåvor, stora som små, gör skillnad. Du kan enkelt ge din gåva till förmån för vår verksamhet här. 100 % av gåvan går till ändamålet. Du kan också ange var i landet du vill att gåvan ska användas.

Engagera dig i din egen Noaks Ark-förening

Genom att bli medlem i Noaks Ark-föreningen där du bor stödjer du verksamheten och kan påverka dess inriktning. Du kan också anmäla dig till att bli volontär! Din egen förening hittar du här nedan.