Utan virus = Utan risk | internationella aidsdagen 2019

Okunskapen och den fortsatta stigmatiseringen av en behandlingsbar infektion är oroväckande! Det är vetenskapligt bevisat att en person som lever med hiv inte kan smitta en partner vid sex om personen har en välinställd behandling.

U=U är ett av de viktigaste budskapen på flera decennier och sprids över världen. Det finns ingen risk att få hiv från en partner som lever med hiv och som har en välfungerande behandling.

Fokus på kampanjen är det faktum att en person med välbehandlad hivinfektion inte kan överföra hiv till en partner vid oskyddat sex. U=U står för Undetectable = Untransmittable där Undetectable betyder att personen har en så välfungerande behandling att hivvirus inte kan mätas med rutinprover. Vi översätter U=U till Utan Virus = Utan risk.

Oro för hivinfektion kan skapa problem i relationer. Att personer som lever med hiv utsätts för stigmatisering, diskriminering eller väljs bort som sexpartner på grund av hivstatusen är oförsvarligt. U=U sätter en gång för alla stopp på detta. Behandlad hiv överförs inte vid oskyddat sex.

Kondom fortsätter att vara ett bra skydd mot olika könssjukdomar, såsom klamydia, gonorré och syfilis. Men kondomen tillför inte ytterligare skydd för hiv mellan någon som har en välbehandlad hiv och någon som inte har hiv.

Det enda sättet att veta om man har hiv är genom att testa sig.

Ett positivt svar idag innebär att personen nu har en fullt behandlingsbar kronisk infektion och kan leva ett gott och långt liv.

Internationella aidsdagen den 1 december (World Aids Day), uppmärksammas över hela världen under ledning av FN:s organ UNAIDS. I år bär dagen temat ”Communities make the difference” och lyfter fram att frivillorganisationerna har en nyckelroll för att nå utsatta grupper och individer.

Läs mer på vår kampanjsida!