Kampanjen U=U sprids över världen, inte minst i sociala medier, med fokus på att upplysa om det faktum att en person med välbehandlad hivinfektion inte kan överföra hiv till en partner vid oskyddat sex. U=U står för Undetectable = Untransmittable där undetectable, på svenska omätbar, betyder att personen har en så välfungerande behandling att hivvirus inte kan mätas med rutinprover.

U=U är ett av de viktigaste budskapen på flera decennier. Det finns ingen risk att få hiv från en partner som lever med hiv och som har en välfungerande behandling. Det gäller oavsett hur du har sex.

Oro för att hivinfektion ska överföras kan skapa problem i relationer. Att personer som lever med hiv utsätts för stigmatisering, diskriminering eller väljs bort som sexpartner på grund av hivstatusen är oförsvarligt och har alltid varit det. Men U=U sätter en gång för alla stopp för detta. Behandlad hiv överförs inte vid oskyddat sex.

Kondom fortsätter att vara ett bra skydd mot olika könssjukdomar, såsom klamydia, gonorré och syfilis. Men kondomen tillför inget ytterligare skydd för hiv mellan någon som har en välbehandlad hiv och någon som inte har hiv.

Din läkare eller sjuksköterska kan berätta för dig hur behandlingen fungerar. De allra flesta uppnår omätbara virusnivåer inom några månader från start av behandling. Om din partner inte har hiv och din läkare eller sjuksköterska berättar att du är välbehandlad så finns ingen risk för att överföra hiv. Om ni har sex med andra utanför relationen är kondom fortsatt ett bra skydd mot könssjukdomar.

Det finns ingen som helst anledning till oro för att hiv ska överföras till dig som partner från en person som har en välbehandlad hivinfektion. Det finns ingen risk. Om ni har sex med andra utanför relationen är kondom ett bra skydd mot könssjukdomar. Förebyggande hivbehandling (PrEP) kan ge skydd mot hivinfektion från en tillfällig partner som har hiv utan att veta om det och därmed inte får behandling.

1)  Kanske har min partner en tillfällig ökning av viruset som leder till risk för överföring om vi har sex?
Så kallade ”blips” när viruset tillfälligt kan mätas i blodet är vanligt. Det påverkar inte risken för att hiv ska överföras. Risken är fortfarande noll.

2)  Om en person missat att ta sin medicin en dag – då måste väl personen bli smittsam?
Nej, personen blir inte smittsam. Men om man har svårt att komma ihåg att ta sin medicin ska man kontakta sin läkare.

3)  Det sägs ingenting om oralsex i studierna – så det är riskfyllt?
Nej. Oralsex kan inte överföra hiv från en person som är välbehandlad till någon som inte har hiv.

4)  Fast omätbar innebär ju inte att det inte finns något virus, bara att det inte kan mätas.
Att ha omätbara virusnivåer innebär inte att hivinfektionen är botad. Men det stoppar viruset så att personen som lever med hiv inte blir sjuk, inte får en förkortad livslängd och inte under några omständigheter kan överföra viruset vid oskyddat sex. 

5)  Men om man har syfilis eller gonorré och lever med hiv, då ökar väl ändå risken?
Nej. Det finns ingen ökad risk för hivöverföring om du är välbehandlad.

6)  Jag vill nog ändå läsa forskningen själv.
Självklart. Det finns referenser längre ner på denna sida.

Bavinton, B. R., Pinto, A. N., Phanuphak, N., Grinsztejn, B., Prestage, G. P., Zablotska-Manos, I. B., … Orth, D. (2018). Viral suppression and HIV transmission in serodiscordant male couples: an international, prospective, observational, cohort study. The Lancet HIV, 5(8), e438–e447. https://doi.org/10.1016/S2352-3018(18)30132-2

Folkhälsomyndigheten. (2019). Smittsamhet vid behandlad hivinfektion. Solna: Folkhälsomyndigheten.

Rodger, A. J., Cambiano, V., Bruun, T., Vernazza, P., Collins, S., Degen, O., … Beloukas, A. (2019). Risk of HIV transmission through condomless sex in serodifferent gay couples with the HIV-positive partner taking suppressive antiretroviral therapy (PARTNER): final results of a multicentre, prospective, observational study. The Lancet, 393(10189), 2428–2438. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(19)30418-0

Rodger, A., Cambiano, Bruun, Vernazza, Collins, van Lunzen, … Lundgren. (2016). Sexual Activity Without Condoms and Risk of HIV Transmission in Serodifferent Couples When the HIV-Positive Partner Is Using Suppressive Antiretroviral Therapy. JAMA, 316(2), 171–181. https://doi.org/10.1001/jama.2016.5148

Noaks Ark Stockholm | Eriksbergsgatan 46, Stockholm | 08-7004600 | info.stockholm@noaksark.org

 © Noaks Ark Stockholm 2020.