Hivstatistik

Under 2021 rapporterades 352 nya fall av hivinfektion i Sverige. 38 procent av fallen hade överförts i samband med heterosexuella kontakter, 35 procent under sexuellt umgänge mellan män och 26 procent på andra sätt, såsom vid intravenöst drogbruk eller från en mor till ett barn under graviditet, förlossning eller amning. För en stor andel, 20 procent, saknas ännu detaljerad information.

Spridningen av hiv inom Sverige är fortsatt stabil och begränsad. Av samtliga hivöverföringar rapporterades endast 12 procent ha skett inom landets gränser. Kongo, Thailand och Uganda var under 2021 de vanligaste länderna där man hade fått hiv.

Flest fall av hivinfektion rapporterades i åldersgruppen 30-39 år. Under 2021 var medianåldern för rapporterad hivinfektion 36 år (spridning 1-78 år).

I motsats till den globala situationen rapporterades flera män än kvinnor i Sverige med hivinfektion. Personer som fått infektionen inom landet var i högre utsträckning män (66 procent) och hade en högre medianålder (38 år) än de som fått infektionen utomlands.

De flesta nya hivfallen rapporterades från storstadsregionerna. Den största andelen (36 procent) rapporterades från region Stockholm, både bland personer som uppgivit att de fått hiv i Sverige och bland dem som fått infektionen utomlands.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Faktablad för statistik Sverige och världen hittar du här. Behöver du en utskriftsvänlig version, klicka här.

Noaks Ark Riks

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Noaks Ark Direkt

Du kan vända dig till vår rådgivning och ställa vilka frågor du vill som rör hiv eller andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar.

Vi som sitter vid telefonerna har över 30-års erfarenhet av att arbeta med hiv. Vi finns för dig helgfria vardagar mellan 10 och 12. Under vecka 29 och 30 har vi öppet måndag, onsdag och fredag.

Stäng

PRENUMERERA PÅ NYHETSBREV


Avbryt