Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

Noaks Ark Riksförbundet | Hivstatistik
419
page-template-default,page,page-id-419,page-child,parent-pageid-423,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,,side_menu_slide_with_content,width_470,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-content-sidebar-responsive,columns-4,qode-theme-ver-16.8,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.4,vc_responsive
 

Hivstatistik

456 personer fick hivdiagnos i Sverige 2017. Det är något fler än året innan, men på samma nivå som genomsnittet sedan 2010.

Ålder och kön

Den rapporterade medelåldern var 37 år med spridning 0–72 år. Liksom tidigare rapporterades fler män än kvinnor med hivinfektion. Av fallen år 2017 var 273 män (63 procent) och 161 kvinnor (37 procent).

Land där hiv överfördes

År 2017 rapporterades 77 fall (18 procent) där överföringen av infektionen skett i Sverige, vilket är färre än medeltalet av rapporteringar med Sverige som land där hiv överförts de senaste tio åren (102 fall). Annat land än Sverige där hiv överförts uppgavs i 342 fall och 15 fall saknade information om land. De vanligaste länderna utanför Sverige där hiv överförts var Thailand och Eritrea.

Smittväg

Bland samtliga rapporterade fall under 2017 uppgav 212 att hiv överförts via heterosexuell kontakt och 128 via sex mellan män. Bland personer som injicerar droger rapporterades 20 fall och 14 fall rapporterades där hiv överfördes från mor till barn.

Av fall som uppgivit Sverige som land där hiv överfördes (77 fall) hade majoriteten fått hivinfektionen genom sex mellan män (36 fall), 24 fall uppgav heterosexuell kontakt och 10 fall rapporterades genom injektionsberoende.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida.