Träffar du flyktingar från Ukraina?

Träffar du flyktingar från Ukraina?

Hjälp oss att hjälpa personer som kommer från Ukraina som lever med hiv!
Ukraina har en av den högsta förekomsten av hiv i Europa och mörkertalet (de som lever med hiv men inte vet om det än) är stort. På grund av detta beräknas endast 57 % av alla som lever med hiv ha tillgång till behandling i Ukraina. WHO anser därför att det är extra viktigt att hivfrågan aktualiseras och bevakas i och med kriget i Ukraina. För den som vistas i Sverige är hivtesning och all vård och mediciner för hiv gratis. Därför är det viktigt att de som lever med hiv som kommer från Ukraina kommer i kontakt med infektionssjukvården så att de kan få stöd och behandling så snabbt som möjligt, och vi kan hjälpa dem med det! Det är också viktigt att de som inte vet om sin hivstatus testar sig för hiv. Vår drop in mottagning för hivtest med snabbsvar är öppen onsdagar kl. 16-20.

Arbetar du med flyktingar från Ukraina eller träffar personer som flytt kriget, kontakta gärna oss och du kan även skriva ut vår affisch på ukrainska och dela så fler kan få tillgång till informationen (klicka här)