Internationella volontärdagen 5 december

Internationella volontärdagen 5 december

Vi har volontärers engagemang att tacka för grundande av vår verksamhet för snart 40 år sedan och vi har volontärerna att tacka för vår verksamhet detta år 2020, ett år helt olikt alla andra. Genom ert engagemang, energi, kreativitet, hjälpsamhet, ansvarskänsla och förmåga att skapa trygghet och gemenskap har fysisk distansering inte inneburit en social och känslomässig distansering i dessa tider.

Under 2020 har ni volontärer bland annat bemannat receptionen, hjälpt till med att fixa och ordna i lokalerna, genomfört aktiviteter, lärt barn att simma och haft skoj med barnfamiljer. Ni har även introducerat nya gäster till vår verksamhet, delat ut information, gett känslomässigt och medmänskligt stöd till andra och varandra och startat samtalsträffar. Ni har också bidragit med er språkkompetens på exempelvis spanska, ahmarinja, tigrinja, ryska, arabiska och thailändska till både informationsinsatser och i kontakten med våra besökare. Vi växer och utvecklas tillsammans för varandra och framförallt för de vi gemensamt möter i våra verksamheter.

Även om restriktionerna till följd av covid-19 pandemin satt en del hinder för att kunna bidra som vanligt, eller snarare som önskat, så har det i sig varit en gemensam insats för att vi alla ska kunna återgå till en efterlängtad vardag. Att ge varandra den där kramen som man kan sakna, ha det förtroendefulla samtalet som gjorde dagen lite mer hoppfull eller att gå på den där aktiviteten som gav nya bekantskaper och en känsla för sammanhang.

Vi vill uppmärksamma er, alla våra fantastiska volontärer, i samband med den internationella volontärdagen den 5 december. Tack vare ert engagemang har detta år varit fullt av omtanke, social närvaro, kreativa lösningar och betydelsefulla insatser. Det är det finaste ni kan ge och vi som förening är så tacksamma och stolta över er alla!

 

Medarbetare och styrelsen Noaks Ark Stockholm