Planeringsdagar för personal och volontärer

Planeringsdagar för personal och volontärer

I månadsskiftet januari/februari åkte personal och fyra volontärer till Köpenhamn. Planering och att diskutera verksamheten för 2019 stod på schemat. Stort fokus lades på hur vi kan stärka arbetet för engagerade volontärer och medlemmar i vår verksamhet.

Volontärer har alltid varit viktiga i Noaks Ark, de lade grunden till vår verksamhet. Energin och drivkraften som finns hos dagens volontärer vill vi satsa extra på. Regelbundna möten, nya engagemangsuppdrag, en volontärchef och utbildning är några av de satsningar som efterfrågades av volontärerna.

Vill du engagera dig i verksamheten? Mejla ”volontar.stockholm@noaksark.org”