13 feb 2019

Kallelse Årsmöte 25 mars 2019

Medlemmar i föreningen Noaks Ark Stockholm kallas härmed till årsmöte.

Tid: Måndagen den 25 mars klockan 18.00
Plats: Föreläsningssalen Noaks Ark, Eriksbergsgatan 46, Stockholm

Program
17.30  Smörgåstårta och fika serveras
18.00  Årsmöte följt av föreläsning med Göran Bratt, infektionsläkare på Venhälsan

Välkommen!
Birgitta Rydberg
Ordförande


Föreläsning
2018 på Venhälsan när det gäller hiv och STI bland MSM – fynd och tendenser.
Göran Bratt, infektionsläkare

Förslag till föredragningslista för årsmötet 2019
§1 Mötets öppnande
§2 Val av mötesordförande
§3 Val av mötessekreterare
§4 Val av två justerare, tillika rösträknare
§5 Fastställande av röstlängd
§6 Fråga om mötets behöriga utlysande
§7 Beslut om avslutade nomineringar till val 2019
§8 Fastställande av dagordning
§9 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2018
§10 Revisionsberättelse 2018
§11 Styrelsens ansvarsfrihet för 2018
§12 Disposition av resultat och fastställande av resultat- och balansräkning för 2018
§13 Behandling av inkomna motioner
§14 Fastställande av medlemsavgift 2020
§15 Fastställande av verksamhetsplan och budget
§16 Val av ordförande, vice ordförande och styrelseledamöter
§17 Val av tre representanter till Riksförbundet Noaks Arks förbundsstämma 2019
§18 Val av auktoriserad revisor och ersättare
§19 Val av valberedning
§20 Övriga frågor
§21 Mötets avslutande

Årsmöteshandlingar görs tillgängliga på www.noaksark.org/stockholm samt i receptionen på Noaks Ark, Eriksbergsgatan 46, allteftersom dessa färdigställs.

Kom ihåg att betala medlemsavgiften för 2019
Betala in medlemsavgiften (25 kr/år) till Noaks Ark Stockholm på:
Bankgiro: 5622-9263
Swish: 123-304 8212
Vid betalning ange namn samt e-postadress eller adress för brev via post.


Läs fler nyheter

Noaks Ark Stockholm

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Säkra svar om hiv

Du kan anonymt vända dig till vår rådgivning och ställa vilka frågor du vill som rör hiv eller andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar. Samtalet registreras inte på din telefonräkning.

Vi som sitter vid telefonerna har över 30-års erfarenhet av att arbeta med hiv. Vi finns för dig helgfria vardagar mellan via telefon och chat mellan kl. 10:00 och 12:00. Vi har även vår chatt öppen helgfria onsdagar kl. 12:00-13:00. Allmänna frågor om hiv kan också ställas till direkt@noaksark.org.

Stäng

PRENUMERERA PÅ NYHETSBREV


Avbryt