Motiverande samtal – personal på utbildning

Himmel

Motiverande samtal – personal på utbildning

Personal från Noaks Ark Stockholm, Riksförbundet Noaks Ark och Posithiva Gruppen går en tredagars utbildning i ”motiverande samtal”. En evidensbaserad metod för att främja positiva livsstils- förändringar. I våra verksamheter kan det exempelvis handla om att motivera till att komma igång med träning, förändra ett beteende eller att bryta en isolering.

“Motivational interviewing is a collaborative conversation style for strengthening a person’s own motivation and commitment to change.” /William R. Miller

Utbildar oss gör Henrik Josephson, leg psykolog, leg psykoterapeut.