Obefintlig smittrisk vid välinställd hivbehandling

Obefintlig smittrisk vid välinställd hivbehandling

RAV, Referensgruppen för AntiViral terapi har uppdaterat sina rekommendationer för antiretroviral behandling av hivinfektion. I riktlinjerna framgår nu att risken för att hiv överförs vid vaginala och anala samlag är obefintlig vid välinställd behandling. Läs Referensgruppens rekommendation (länk).