Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

Hivfakta

Behandlad hiv smittar inte vid sex. Behandlingen är så effektiv att den som lever med hiv kan leva ett gott liv, som vem som helst. Det är en fantastisk medicinsk framgång, men tyvärr hänger inte attityderna med hos allmänheten, och för många är hiv onödigt laddat.

Här har vi samlat vanliga frågor och våra svar. 

Har du fler frågor, är du orolig, eller är det något du inte förstår? Ring oss på Noaks Ark Direkt.

Av erfarenhet vet vi att det är bra att få prata om hiv, då kan vi ge säkra svar och reda ut eventuella missuppfattningar om hiv. Vi som sitter vid telefonerna har över 30-års erfarenhet av att arbeta med hiv. Vi finns för dig helgfria vardagar mellan 10 och 12.

Välkommen att ringa oss på 020-78 44 40.

Info om andra sexuellt överförda infektioner.

Information in other languages.