Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

Brittisk dokumentär om hiv

Brittisk dokumentär om hiv

Se den brittiska dokumentären ”Sanningen om hiv” från 2016. Medverkar gör  forskare, personer med hiv, läkare, närstående, Elton John och prins Harry.

Filmen tar bland annat upp hivvirusets ursprung, medicinska framgångar och framtida utmaningar.

Se den här. (Tillgänglig på SVT Play fram till och med 15 april 2019)

Har du frågor om hiv, ring Noaks Ark Direkt 020-78 44 40.