Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

Ny ordförande i Noaks Ark Stockholm

Ny ordförande i Noaks Ark Stockholm

Håkan Jörnehed, tidigare landstingsråd, har valts till ny ordförande i Noaks Ark Stockholm och efterträder Birgitta Rydberg. Efter 20 år som landstingspolitiker, med fokus på hälso- och sjukvårdspolitik ser Håkan Jörnehed nu fram emot att engagera sig i föreningen.

– Noaks Ark har en viktig verksamhet för personer som lever med hiv eller är närstående och för att öka medvetenheten kring hiv, säger Håkan Jörnehed. Fördomar och okunskap leder fortfarande till stigmatisering, vilket till exempel kan göra att man inte vågar berätta för omgivningen om sin hivstatus eller inte vågar gå och hivtesta sig hos Noaks Ark Stockholm eller andra aktörer.

Håkan Jörnehed har under sina år som landstingspolitiker följt Noaks Arks verksamhet. Hans första kontakt med organisationen var i slutet på 1980-talet då han gick en basutbildning i Noaks Arks regi. Som hälso- och sjukvårdspolitiker lyfte Håkan Jörnehed bland annat frågor om hiv och relaterade ämnen, och har de senaste 5 åren varit landstingsråd i Stockholm.

– Som ordförande i Noaks Ark Stockholm vill jag förvalta den befintliga verksamheten och dess historia men samtidigt vara uppmärksam på föreningens roll i framtiden. Jag ser fram emot att arbeta med alla berörda parter i min nya roll, avslutar Håkan Jörnehed.

KONTAKTUPPGIFTER
Noaks Ark Stockholm, Eriksbergsgatan 46, Stockholm, tel 08-700 46 00, noaksark.org/stockholm

– Håkan Jörnehed, styrelseordförande, hakan.jornehed@noaksark.org, tel 070-249 15 05
– Maria Wågberg, kommunikatör, maria.wagberg@noaksark.org, tel 08-700 46 26

OM HIV
Hiv är ett virus som påverkar immunförsvaret. Dagens effektiva mediciner ger en obefintlig smittrisk för en välbehandlad person som därför kan leva ett normalt långt liv. En obehandlad hivinfektion ger efter en tid olika följdsjukdomar på grund av det försvagade immunförsvaret vilket är livshotande utan behandling. Det är viktigt att veta sin hivstatus – det enda sättet att veta om man har hiv är att testa sig!

OM NOAKS ARK STOCKHOLM
Noaks Ark är en hivorganisation som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för personer som lever med hiv eller är närstående. Vi arbetar också förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och vill bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Vi erbjuder hivtestning med snabbsvar genom tidsbokade besök och drop in-mottagning.

Hemsida (https://noaksark.org/stockholm/)
Facebook (https://www.facebook.com/noaksarkstockholm/)
Instagram (https://www.instagram.com/noaksarkstockholm/)
Noaks Ark föreningar finns även i Norra Norrland, Södra Norrland, Östergötland, Småland & Halland och Göteborg & Västra Götaland.