Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

Liten kondomskola

Liten kondomskola

Kondomer skyddar mot hiv och andra sexuellt överförbara infektioner. Du kan köpa kondomer exempelvis i livsmedelsaffärer, på bensinmackar och apotek eller via internet. Du är välkommen att hämta gratis kondomer hos oss på Noaks Ark. Kondomer finns också ofta gratis eller till ett lägre pris på ungdomsmottagningar eller andra mottagningar som behandlar sexuellt överförda infektioner.

– Oavsett om du är omskuren eller inte är kondomen ett bra skydd. Kondomer finns i olika storlekar. Prova dig fram tills du hittar ett kondommärke som passar dig.

– Kondomer är tillverkade av latex, och de är ofta förbehandlade med glidmedel. Tål inte du eller din sexpartner vanliga kondomer så finns det latexfria kondomer att köpa.

– Du kan också köpa torra kondomer, använd då vatten- eller silikonbaserat glidmedel.

– På Noaks Ark har vi tagit fram kondomer särskilt avsedda för analsex. De är utan glidmedel, så att de sitter fast bättre. Med kondomen följer ett paket glidmedel att applicera utanpå kondomen.

– Så här sätter du på en kondom. (pdf från RFSU med illustrationer)

– Vagianala kondomer (även kallade kvinnliga kondomer eller femidom) syftar på var denna typ av kondomer placeras, nämligen i vaginan eller analt i ändtarmen, oberoende av kön, könsuttryck eller sexuell läggning. Lite förenklat kan man beskriva vagianala kondomer som en större kondom. Den kan vara ett alternativ när vanliga kondomer upplevs vara antingen för stora eller för små. Vagianala kondomer kan föras in flera timmar före sex, till skillnad från vanliga kondomer som ju måste sättas på i anslutning till sex. En fördel blir att denna typ av kondom inte avbryter på samma sätt. Observera att de är till för engångsbruk, och inte ska återanvändas. Det finns olika märken av vagianala kondomer men fortfarande är de relativt okända för allmänheten i Sverige. De köps lättast via Internet.

– Slicklapp kan vara ett alternativt skydd vid oralsex. Det är en tunn duk av gummi eller latex som du kan lägga över slid- eller ändtarmsöppningen vid oralsex. Den går att köpa på Internet och i specialbutiker. En slicklapp bör vara av en viss storlek, ofta 15×25 cm eller mindre om den bärs som ett ”munskydd” – fastspänd med snören bakom öronen. Det är inte att rekommendera att tillverka en slicklapp genom att klippa upp en kondom då denna blir alltför liten för att helt täcka det berörda området. Genom att hanteringen av slicklapp är helt beroende av den enskilda personens vana och handhavande, så saknas det i stort studier inom området som visar vilken skyddande effekt den har.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Tags: