Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

I över tre decennier har vi samlat kunskap

I över tre decennier har vi samlat kunskap

Noaks Ark bildades redan 1986, mitt i den verklighet där hiv fanns. Bland personer med hiv och aidssjuka, närstående och engagerade människor som ville göra skillnad. De första lokalerna som var tilltänkta för den nya organisationen låg på Noe Arks gränd vid Medborgarplatsen i Stockholm. Därav namnet.

Eftersom sjukvården hade svårt att möta de behov som hiv skapade, blev Noaks Ark en viktig plattform för stöd till personer med hiv och närstående. Tidigt integrerades också kunskap som ett viktigt verktyg mot hiv. Noaks Ark började utbilda allmänheten, vårdpersonal och andra yrkesgrupper, för att öka kunskapen om hiv och på så sätt motverka fördomar kring hiv och diskriminering av människor som lever med hiv.

I mars 1987 öppnade Aidsjouren (numera Noaks Ark Direkt) sitt 020-nummer i Noaks Arks regi.
På 19 telefonlinjer togs frågor och oro emot av specialutbildade volontärer.

Ett gästhem slog upp sina dörrar i Stockholm 1989, för dem som var för sjuka för att klara sig hemma men för friska för att vårdas på sjukhus. När bromsmedicinerna kom började de flesta människor som levde med hiv att må mycket bättre.
Med tiden behövdes inte längre gästhemmet och lades ned 2002.

Från 2009 kunde Noaks Ark erbjuda hivtest med snabbsvar.

Noaks Ark startades i Malmö 1987, i Helsingborg 1989, i Växjö 1993, i Gävle 1995, i Luleå 2001 och senast i Östergötland 2008. Noaks Ark i Malmö och Helsingborg blev Noaks Ark Skåne 2008, som senare tog namnet Noaks Ark Syd. Sedan våren 2017 finns inte Noaks Ark Syd.

I över tre decennier har vi samlat kunskap och erfarenhet i en och samma organisation och varit engagerade såväl lokalt som globalt.