Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

Behandlad hiv överförs inte vid sex

Behandlad hiv överförs inte vid sex

Redan år 2000 publicerades den första studie som visade att läkemedelsbehandlad hiv inte överförs vid vaginala samlag. År 2016 offentliggjordes studien PARTNER 1 som hade samlat data från 40 000 oskyddade samlag mellan personer med behandlad hiv och deras osmittade partners under 1,3 års tid. Inga överföringar av hiv rapporterades.

Då majoriteten av de dokumenterade samlagen var vaginala kompletterades studien med ytterligare data från oskyddade anala samlag mellan män under 1,6 års tid. Resultaten från denna studie sammanfogades med motsvarande data från den första studien till PARTNER 2 (2018) som hade följt upp 77 000 oskyddade anala samlag mellan män som levde med hiv och deras manliga partners utan hiv. Inte heller här rapporterades överföringar av hiv.

Partnerstudierna är inte de enda som genomförts på området. De senaste åren har flera stora studier följt upp oskyddade vaginala och anala samlag hos par där den ena har hiv och den andra inte. Medan partnerstudierna inkluderade både hetero- och homosexuella par följde en schweizisk studie publicerad 2008 och HPTN 052-studien upp oskyddade vaginala samlag. Opposites Attract-studien som offentliggjordes 2017 inkluderade endast homosexuella par, då 12 000 oskyddade anala samlag följdes upp.

Ingen av studierna har rapporterat några överföringar av hiv.

Vetenskapliga referenser.