06 feb 2019

”Obefintlig smittrisk” enligt RAV

RAV, Referensgruppen för AntiViral terapi har uppdaterat sina rekommendationer för antiretroviral behandling av hivinfektion. I riktlinjerna framgår nu att risken för att hiv överförs vid vaginala och anala samlag är obefintlig vid välinställd behandling.

Den 28 november skickade Riksförbundet Noaks Ark tillsammans med Posithiva Gruppen, ett öppet brev till Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson. I brevet uppmanas Folkhälsomyndigheten att, som WHO och UNAIDS redan gjort, ändra sin linje så att den stämmer överens med beprövad vetenskap: en person som lever med behandlad hiv kan inte överföra hiv vid sex. Svaret från generaldirektören var att man avsåg samla ”den grupp som hjälpte myndigheten att ta fram det nu gällande dokumentet.” Han skriver att ”vi har kommit överens om att träffas i början av 2019 då man bedömer att de sista studierna är publicerade och all data blir tillgängliga. Utifrån diskussionerna i gruppen kommer myndigheten att ta fram ett underlag till uppdatering av dokumenten. Detta underlag kommer därefter att skickas ut på samråd”.

RAV är en oberoende expertgrupp vars styrelseledamöter utses av Svenska Läkaresällskapet.

Rekommendationerna från RAV i sin helhet finns att läsa här.

Brevet till Folkhälsomyndigheten, och svaret, finns att läsa här.


Läs fler nyheter

Noaks Ark Riks

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Säkra svar om hiv

Du kan anonymt vända dig till vår rådgivning och ställa vilka frågor du vill som rör hiv eller andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar. Samtalet registreras inte på din telefonräkning.

Vi som sitter vid telefonerna har över 30-års erfarenhet av att arbeta med hiv. Vi finns för dig helgfria vardagar mellan via telefon och chat mellan kl. 10:00 och 12:00. Vi har även vår chatt öppen helgfria onsdagar kl. 12:00-13:00. Allmänna frågor om hiv kan också ställas till direkt@noaksark.org.

Stäng

PRENUMERERA PÅ NYHETSBREV


Avbryt