Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

30 år med World AIDS Day

30 år med World AIDS Day

Första gången 1 december utropades till World AIDS Day var 1988. Initiativet kom från WHO, tanken var att ge hiv och aids extra mycket uppmärksamhet denna dag. Samtidigt hedra och minnas dem som dött.

Varje år har det funnit ett tema, det första var ”Communication”, därefter ”Youth” och ”Women and AIDS”.  Årets tema är ”Know your status”.

Runt omkring i världen har manifestationer genomförts under en och samma dag. Vi på Noaks Ark har uppmärksammat World AIDS Day varje år, exempelvis med ljusmarscher och minnesstunder, föreläsningar, filmvisning och musikevenemang. Det har också varit en dag då media fått (ännu en) anledning att skriva om hiv och människorna bakom statistiken.

Inför årets World AIDS Day släpper vi 2018 års upplaga av ”Hivrapporten – nya utmaningar kräver handling” där stora kunskapsglapp om hiv bland allmänheten framkommer. Vi har bjudit  in politiker till en paneldebatt för att diskutera detta.
(Ladda ner rapporten som pdf)

För oss som arbetat med hiv under hela den här tiden är 1 december en dag då vi både ser tillbaka och blickar framåt. Vi minns våra vänner som inte längre finns ibland oss. Vi fortsätter oförtrutet att informera om hiv, idag med helt andra budskap än för 30 år sedan. Idag finns behandling som gör att man kan leva som vem som helst, behandlingen gör att hiv inte överförs vid sex. Det är en framgång värd att fira.

Foto: Elisabeth Ohlson Wallin