Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

Att leva med hiv – utbildningsdag i Luleå

Att leva med hiv – utbildningsdag i Luleå

Varmt välkomna till utbildningsdag för personal inom vård och omsorg

Luleå 12 december

Ämnen under dagen är:

  • Det aktuella hivläget i landet och Norrbotten
  • Diagnostik och behandling av hiv
  • Hur är det att leva med hiv idag (psykosociala faktorer)
  • Patientbemötande av personer som lever med hiv
  • Min berättelse – om att leva med hiv idag

Föreläsare: Lars Moberg (läkare), Anders Nystedt (smittskyddsläkare), Lena Nilsson Schönnesson (psykolog, ordförande i riksförbundet Noaks Ark), Serguey Suarez, verksamhetschef Posithiva Gruppen .

Utbildningsdagen är kostnadsfri. Vi bjuder på lunch och fika. Antalet platser är begränsat.

Datum och tid: Onsdag den 12 december, 9-16.00

Plats: Sessionssalen, Regionhuset, Robertsviksgatan 7, Luleå

Anmäl dig här. (Obs! Begränsat antal platser)

För frågor gällande anmälan eller ytterligare information, kontakta:
Anna-Sol Renberg, projektledare: anna-sol.renberg(at)noaksark.org,
070–2265163

Preliminärt program

09.00-09.30  Drop-in fika och registrering

09.30-09.45  Introduktion och presentation av föreläsare

09.45-10.15  Hivläget i Sverige och Norrbotten. Anders Nystedt, smittskyddsläkare. Smittskydd Norrbotten är en myndighet som arbetar för att förebygga och minska spridningen av smittsamma sjukdomar till och mellan människor.

10.15-11.15  Hiv idag – diagnostik och behandling. Lars Moberg, specialist i infektionsmedicin. Medicinskt ansvarig läkare för Noaks Ark. Lars har suttit i den svenska Aidsdelegationen och ett flertal expertråd, har författat flera broschyrer och en bok om hiv för bland andra Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet.

11.30–12.00  Hiv och patientbemötande

12.00-12.30  Frågestund

12.30-13.30  Lunch

13.30-14.30  Att leva med hiv – psykosociala faktorer. Lena Nilsson Schönnesson, docent, leg. psykolog, ordförande Riksförbundet Noaks Ark.

14.30-15.30  Att leva med hiv – en personlig berättelse

15.30-16.00  Utvärdering av dagen och avslutning