Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

Välkomna på paneldebatt

Välkomna på paneldebatt

Den 1 december och den Internationella aidsdagen närmar sig. Hiv och aids är fortfarande högaktuellt i Sverige och i världen. Vi kan tyvärr inte stryka hiv från prioriteringslistan; sänker vi garden slår hiv tillbaka.

Välkommen till lanseringen av den nya ”Hivrapporten – Nya utmaningar kräver handling” och paneldebatt om hiv i Sverige på Riksförbundet Noaks Ark, fredag den 30 november, kl. 08.15-09.30 (frukost serveras kl. 08.15-08.30).
Moderator är Jukka Aminoff, verksamhetschef, Riksförbundet Noaks Ark. Lena Nilsson Schönnesson, förbundsordförande, Riksförbundet Noaks Ark, presenterar rapporten, följd av paneldiskussion.

Paneldeltagare:
Maria Fälth (KD)
Victor Harju (S)
Karin Rågsjö (V)
Anna Starbrink (L)
Anders Tegnell (Folkhälsomyndigheten)

Anmälan görs via riksforbundet(at)noaksark.org

I rapporten finns bland annat en ny SIFO-undersökning som visar stora kunskapsglapp kring hiv.

Ladda ner rapporten. (pdf)