Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

Ny bok om hiv

Ny bok om hiv

”Det är få som talar om dem”, är författaren Pia-Kristina Gardes skildring av mer än 30 år med hiv och aids. I boken får vi följa människor som lever med hiv, dör i aidsrelaterade sjukdomar, människor som har levt nära hiv och arbetat med hiv genom åren. En historia som det sällan talas om.

”Det var en sanslös tid, då många blev sjuka och dog, ofta under svåra lidanden. Sedan 1986 har jag följt några människor med hiv, och även deras anhöriga och andra närstående. /…/ Jag är mycket tacksam för att jag fick följa dem, och för att jag har fått så mycket hjälp av deras efterlevande, släktingar och vänner – jag hoppas att vi tillsammans kan göra nytta med den här boken”, skriver Pia-Kristina.

Boken har Pia-Kristina skrivit till minne av Jan-Olof ”Nola” Morfeldt, som var en av initiativtagarna till Noaks Ark och verksamhetschef på Noaks Ark Stockholm. Det var bland annat genom Noaks Ark som Pia-Kristina kom i kontakt med flera av dem som medverkar i boken.

– Vi uppskattar den här boken som skildrar hur det var att leva med hiv under de här åren. Jan-Olof ”Nola” Morfeldt var viktig för den svenska hivhistorien, säger Lennie Lindberg, verksamhetschef på Noaks Ark Stockholm.

Tags: