Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

UNAIDS: ”Time is running out”

UNAIDS: ”Time is running out”

I en ny rapport bedömer UNAIDS att runt 21,7 miljoner av alla världens 36,9 miljoner människor som lever med hiv fick behandling under 2017. Det är fem gånger fler än för tio år sedan och såklart goda nyheter. Behandlad hiv överförs inte via sex. Men under samma år fick 1,8 miljoner nya människor hiv. Nu varnar FN-organet för att det inte görs tillräckligt med förebyggande insatser. Att de som mest behöver såväl information som behandling inte nås.
”Time is running out”, skriver de rapporten “Miles to go – closing gaps, breaking barriers, lightning injustices” och syftar på 90-90-90 målen år 2020.

Läs om 90-90-90 målen.
Läs mer och hitta rapporten ”Miles to go” på UNAIDS hemsida.

Tags: