Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

Konferens AIDS 2018 i full gång

Konferens AIDS 2018 i full gång

Den 22:a internationella aidskonferensen startade idag. Denna gång i Amsterdam. (För 30 år sedan hölls den i Stockholm.)

Följ med i vad som händer, se bilder och filmer.

Under rubriken ”Programme” finns punkten ”Rapporteur summaries” för varje dag.

Till AIDS 2018.

På bilden: Volontärerna Jevany Catherine och Tjark Blackmore

©International AIDS Society/Marcus Rose/IAS

Tags: