Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

90-90-90-målen

90-90-90-målen

Hivepidemin är fortfarande pågående och ett allvarlig hot i många delar av världen. Enligt UNAIDS levde 36,7 miljoner personer, varav 2,1 miljoner barn, med hiv/aids i slutet av 2016. Samma år blev ungefär 1.8 miljoner personer smittade med hiv och 160 000 av dessa var barn. Området söder om Sahara i Afrika står för nästan två tredjedelar av den globala förekomsten av hiv.

År 2014 lanserade UNAIDS det så kallade 90-90-90-målet vilket innebär att fram till år 2020 ska:

  • 90 procent av alla som lever med hiv vara diagnostiserade
  • 90 procent av dessa behandlas med hivläkemedel
  • 90 procent av dessa ha så låg virusnivå att den inte är mätbar (i Sverige innebär detta under 20 viruskopior/ mL blod, i andra länder, enligt UNAIDS, innebär detta 50 viruskopior/mL blod).

Globalt sett vet ungefär 70 procent av alla som lever med hiv om sin sjukdom. Av dessa går 76 procent på behandling och 82 procent har icke mätbara nivåer av virus i blodet, det vill säga 70-76-82.

Sverige var först att nå UNAIDS mål, och ligger idag på 90-95-95.

Läs mer om UNAIDS 90-90-90-mål här.

Tags: