Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

3 frågor om hivtest

3 frågor om hivtest

Hur går ett hivtest till?

Ett hivtest är ett blodprov som tas i armvecket eller genom ett stick i fingret. Ett prov som tas i armvecket skickas till ett laboratorium för analys och du får svaret efter cirka en vecka. Ett prov som tas i fingret, ett så kallat snabbsvarstest, analyseras direkt i testrummet och resultatet får du efter cirka 15 minuter. På Noaks Ark erbjuder vi test med snabbsvar. Det är gratis och du får vara anonym.

Hur snart efter ett eventuellt smittotillfälle kan jag testa mig?

Snabbtestet vi använder reagerar på antikroppar mot hiv. Hos de allra flesta kan de upptäckas mellan tre till sex veckor efter smittotillfället. Inom den svenska sjukvården finns riktlinjen att det ska ha gått åtta veckor efter risk för att testet ska ha största möjliga säkerhet. (Sex veckor vid laboratorie-baserade kombinationstester). Vi tycker inte att detta ska tolkas som att man måste vänta så långt tid efter risk med att testa sig. Vi rekommenderar tidig testning även om testet kan behöva kompletteras med ett senare test.

Vad händer om testet visar att jag har hiv?

Då görs ett test till för att utesluta att testet reagerat på något annat. Testet tas i armvecket och skickas till laboratorium. Vi hjälper dig boka tid på mottagning som kan utföra testet, i vissa fall kan vi också hjälpa till med transport dit.

För den som är hivpositiv är det viktigt att få behandling. Obehandlad hiv är livshotande.

I Sverige fungerar behandlingen mot hiv så bra att den som har hiv kan leva lika länge som vem som helst. Behandlad hiv överförs inte vid sex.

Läs mer om hivtest här, and in english.

Tags: