Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

”Bristande kunskap om hiv”

”Bristande kunskap om hiv”

Så säger Andres Sönnerborg, professor på Karolinska Institutet, i SVT:s Stockholmsnyheter om de halverade anslagen för hivprevention.

Anders Sönnerborg är en av de personer som uttalar sig i Riksförbundet Noaks Arks hivrapport ”Nya utmaningar kräver handling”, där vi också berättar om att Sverige är ett av de sämsta länderna i Europa att hitta personer med hiv i ett tidigt skede, vilket är nödvändigt för att kunna sätta in behandling i tid, och för att stoppa smittspridning.

Ladda ner rapporten här.

Se nyhetsinslaget här.