Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

Hivtest med snabbsvar – gratis och anonymt

Hivtest med snabbsvar – gratis och anonymt

Hos oss kan du hivtesta dig enkelt och gratis. Vi erbjuder hivtest med snabbsvar i Stockholm, Växjö, Malmö, Linköping och Norrköping. Erfaren personal finns på plats för samtal och stöd och tar emot både genom drop-in och tidsbokning. Noaks Ark nekar aldrig någon att hivtesta sig. Det är viktigt att tidigt få veta om man har hiv eftersom det ger möjlighet till bättre vård och behandling. Det bidrar även till minskad spridning av hiv eftersom behandlad hiv inte överförs vid sex.

Vi använder snabbsvarstest, vilket innebär ett stick i fingret och att du får ditt svar inom 15 minuter. Testerna som vi använder – Alere Determine HIV-1/2 – är godkända av Läkemedelsverket och har samma tillförlitlighet som de tester som tas i armvecket och analyseras i ett laboratorium.

Testet upptäcker antikroppar mot hiv, vilket innebär att du inte kan få ett säkert svar om du testar dig direkt efter ett risktillfälle, eftersom det kan ta några veckor innan antikroppar har bildats. Är testsvaret negativt (betyder att man inte är smittad), kommer man tillbaka senare för ett slutgiltigt test. Av erfarenhet vet vi att denna enkla åtgärd kan lindra oro och ångest. Även om inte tillräcklig tid har gått kan det kännas skönt att få göra ett test, sitta och prata och få svar på de frågor man har. Framför allt om man aldrig har testat sig tidigare eller om det var längesedan.

Här hittar du våra mottagningar för hivtest med snabbsvar.

Information in English.