Extra drop in under vårens europeiska hivtestningsvecka

Extra drop in under vårens europeiska hivtestningsvecka

Vet du din hivstatus? – Do you know your HIV status?

Vi vill att fler hivtestar sig och vill öka kunskapen om varför det är viktigt att veta sin aktuella hivstatus.
Det enda sättet att veta om man har har hiv  – är genom att testa sig. Under vårens europeiska hivtestningsvecka som pågår den 17-24 maj, har vi extra öppet för drop in på hivtestmottagningen.

Välkommen tisdag 21 maj och onsdag 22 maj kl 15-19.
Adress: Eriksbergsgatan 46.

Det är viktigt att tidigt få veta om du har hiv eftersom det ger möjlighet till bättre vård och behandling och bidrar även till minskad smittspridning. Hos oss kan du hivtesta dig enkelt och kostnadsfritt med ett snabbtest.

Efter ett stick i fingret får vi svar inom 15 minuter. I väntan på svaret finns möjlighet att samtala och ställa frågor om hiv och och olika könssjukdomar. Erfaren personal finns med hela tiden och omfattas av sekretess, du är dessutom anonym.


It’s important to know your HIV status and the only way to find out is by taking a HIV test. Please join us on our extra drop in during the Spring European HIV testing week.

Tuesday May 21 and Wednesday May 22 at 3-7 PM.
Address: Eriksbergsgatan 46, Stockholm.


Mer information om vårens europeiska hivtestningsvecka.