Enkät stödverksamheten / Survey regarding our Support Program

Enkät stödverksamheten / Survey regarding our Support Program

Vi genomför även i år en enkät för att utveckla vår stödverksamhet. Vi hoppas på så många svar som möjligt, men senast den 14 april 2019.

To help us improve our support program, we would like to know your opinions. Please answer the Survey, we hope for as many answers as possible, but not later than April 14th 2019.

Till enkäten – To the Servey