För dig

Ett bättre liv

Noaks Ark Småland & Halland arbetar för att öka välbefinnandet och livskvalitén hos personer som lever med hiv samt förebygga spridningen av hiv och andra sexuellt överförbara infektioner (STI).

Testa dig gratis hos oss

  • Hivtest med snabbsvar – Anonymt och gratis!
  • Klamydia och gonorré – Du kan hämta ett egenprovtagnings kit gratis hos oss!

Öppet måndagar kl. 17.00-20.00, Kungsgatan 15 B, Växjö.

Någon att prata med

Föreningen erbjuder psykosocialt stöd till personer som lever med hiv och deras anhöriga. Du som lever med hiv kan träffa andra i samma situation, få hjälp och stöd eller bara ta del av gemenskapen.

Utbilda och informera

Preventivt arbete innebär utbildning om hiv/STI och bemötande. För dig som vill veta mer om vårt arbete erbjuder vi föreläsningar och utbildningar samt tar emot studiebesök. Vi vänder oss till olika uppdragsgivare och arenor där vi kan hjälpa till med handledning och undervisning i hiv/STI och bemötande.

Vill du hjälpa till?

Det finns flera sätt att stödja föreningen. Du kan bidra med din tid och kunskap genom att engagera dig som volontär. Du kan engagera dig inom stödverksamheten, testverksamheten eller i den förebyggande verksamheten.

Du kan också hjälpa oss genom att bli medlem hos Noaks Ark Småland & Halland. Medlemskap kostar 50 kr/år. Du kan även skänka ett bidrag till stödverksamheten.

Medlemsavgift och gåvor sätts in på:

  • Plusgiro 56 65 04-7
  • Swish 12 33 54 69 67
händer 1
skor